22-06-2011


Samtlige 11 kommuner, som foreløbig har behandlet spørgsmålet om at støtte Aarhus som europæisk kulturhovedstad, bakker op om projektet. De forventer, at deres investering på mellem 16 og 65 kroner pr. borger vil komme så rigeligt igen i de kommende år.


Projektet hedder ganske vist Aarhus 2017, men det bliver langtfra kun Aarhus, der høster gevinster, hvis byen bliver udpeget som europæisk kulturhovedstad i 2017.
Det er i hvert fald overbevisningen hos de 11 af Region Midtjyllands 19 kommuner, som foreløbig har behandlet Aarhus 2017-projektet på deres byrådsmøder. Samtlige 11 har sagt ja til at støtte Aarhus’ kandidatur som kulturhovedstad, og tanken er, at de hver bidrager med, hvad der svarer til mellem 16 og 65 kroner pr. indbygger – fordelt over de kommende seks år. Store kommuner yder mest pr. indbygger, små kommuner mindst.
Senest var det tirsdag byrådene i Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Skive, der sluttede op om Aarhus 2017.

Kæmpe satsning
Regionsrådet i Region Midtjylland ventes at bidrage med 55 mio. kroner til Aarhus 2017, mens staten forventes at fordoble kommunernes og regionens tilskud, så det totale budget lander på omkring en halv mia. kroner.
Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen lover kommunernes opbakning godt for det fremtidige samarbejde i regionen.
”Det er en kæmpe fælles satsning, og jeg er sikker på, at den kun er starten på et berigende samarbejde hen over faggrænser og kommunegrænser – på kulturområdet, men bestemt også på turismeområdet og erhvervsområdet”, siger Bent Hansen.

Vigtig motor
Holstebros borgmester H. C. Østerby ser projektet som drivkraft for mange nye initiativer:
”Holstebro er Jyllands kulturhovedstad. Kommunens vision er, at vi vil sætte den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt. Derfor er vi naturligvis med i den store kultursatsning, der skal gøre Aarhus til europæisk Kulturhovedstad i 2017. Kultur har ingen grænser, og vi ser Aarhus 2017-projektet som en vigtig motor for en række spændende initiativer – ikke kun på kulturområdet, men også på erhvervs- og turisme områderne. Holstebro har nogle af landets bedste miljøer for udvikling af talenter inden for kunst og kultur. Med bl.a. vores mange rugekasser for talentudvikling vil vi være en stærk medspiller i projektet og ser frem til at udnytte de mange muligheder, der er for at udvikle samarbejder og netværk på kryds og tværs - regionalt, nationalt og internationalt”, siger H. C. Østerby.

De øvrige kommuner
I den kommende uge skal Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Horsens, Lemvig og Favrskov behandle spørgsmålet, mens Hedensted Kommune først har punktet på dagsordenen 30. august.
Kommunerne har tilsluttet sig på betingelse af, at Aarhus overhovedet bliver udpeget som europæisk kulturby. Her er Aarhus nemlig i konkurrence med Sønderborg, og først i foråret 2013 vil udnævnelsen være en realitet.

Gode erfaringer
Kommunernes byrådsbehandlinger af sagen er kulminationen på en langvarig dialog om de muligheder og udfordringer, der ligger i at huse en europæisk kulturhovedstad. Erfaringer fra andre kulturhovedstæder – eksempelvis det tyske Ruhr-distrikt og den finske by Tampere - har dokumenteret, at det betaler sig at tænke sådan et projekt regionalt i stedet for et byprojekt. På den måde vil de positive effekter nå langt ud over kulturbyens bygrænser og skabe aktivitet både før, under og efter det år, hvor byen har titlen som kulturhovedstad.

Læs mere på www.aarhus2017.dk


Flere oplysninger:

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
erik.sejersen@ru.rm.dk

Pernille Bøttcher, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Mobil: 2498 4929
pernille.boettcher@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

FAKTA
Om det videre forløb
Efter den 30. august, når Hedensted Kommune som den sidste i regionen har behandlet sagen om Aarhus 2017, er forløbet som følger:
Region Midtjylland og Aarhus Kommune afleverer i fællesskab den officielle ansøgning til EU den 30. september 2011.
Ansøgningerne vurderes af en jury, som består af 13 medlemmer. Syv medlemmer udpeges af EU-institutionerne, og seks udpeges af værtslandet, dvs. Kulturministeriet.
I november 2011 beslutter juryen, hvilke kandidatbyer der går videre til anden runde. Ud over Aarhus har kun Sønderborg meldt sig som officiel kandidat til titlen. Byerne skal herefter fremsende en mere uddybende ansøgning. I november 2012 sker den formelle udpegning.