27-06-2011Region Midtjylland og Videncentret for Landbrug vil påvirke lovgivningen i EU. Det skal ske gennem et internationalt samarbejdsprojekt, som samler viden om klimatilpasning og leverer den videre til EU Kommissionen.

Når et voldsomt skybrud rammer landet, er resultatet ofte oversvømmelser og ødelæggelser. Det vil ske stadig oftere som følger af de globale klimaforandringer, som vi kommer til at opleve i Danmark og resten af Nordeuropa.
Disse situationer udfordrer både lovgivningen og arbejdet med planlægning og forvaltning i rundt omkring i landet.
Derfor arbejdes der på mange fronter med at generere den nødvendige viden om vandmængder, vandkvalitet og vandmiljø, så klimaforandringernes konsekvenser kan imødegås bedst muligt. Nu skal et internationale projekt, WaterCAP, sikre, at al denne viden når frem til EU og kan påvirke den fremtidige lovgivning og implementering af den.
Region Midtjylland er leadpartner i WaterCAP, og det EU-støttede projekt er udviklet i nært samarbejde med Videncentret for Landbrug. Ud over Danmark deltager Belgien, Holland, Tyskland og Storbritannien i projektet.

Lokal afledning

Ifølge Rolf Johnsen, geolog og projektleder i Region Midtjylland, har man hidtil i vidt omfang kunnet forudsige vandudviklingen ud fra kendte geologiske og biologiske analysemetoder, men klimaforandringerne betyder, at det er nødvendigt med en ny tilgang til området. Han nævner som eksempel:
”Løsningerne kan være at have arealer i landområderne, der kan fungere som oversvømmelsesbuffere og optage vandet. I byerne kan grundejere anspores til at aflede regnvandet lokalt, så det ikke belaster kloakkerne”, siger Rolf Johnsen.
”For os som region er det vigtigt at kunne tage klimaændringernes betydning i ed i planlægnings- og forvaltningsarbejdet. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder med området”.

Landbrugets muligheder

Irene Wiborg, projektchef på Videncentret for Landbrug, ser frem til, at projektet kan afklare, hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til løsninger af de klimamæssige udfordringer, samtidig med at der findes nye måder at udvikle erhvervet på.
”Videncentret har deltaget i en række projekter om vand og vandmiljø. Jeg ser frem til, at vi nu får samlet resultaterne og givet et bidrag til at EU kan implementere reglerne på den mest hensigtsmæssige måde”, siger hun.Yderligere oplysninger:

Rolf Johnsen, hydrogeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1944
Mobil: 2962 0830
rolf.johnsen@ru.rm.dk

Irene Wiborg, projektchef
Videncentret for Landbrug
Telefon: 8740 5449
Mobil: 3092 1733
iaw@vfl.dk


Fakta:
WaterCAP har 13 partnere fra Danmark, Belgien, Holland, Tyskland og Storbritannien. Partnerne er et mix af myndigheder, forskningsorganisationer og rådgivningsvirksomheder. Projektet begynder 1. oktober 2011 og løber over 18 måneder. Det samlede budget er på 750.000 Euro svarende til cirka 5,5 mio. kr. EU's regionale fond Interreg IVB, der arbejder med Nordsø-området, finansierer halvdelen af beløbet, mens partnerne hver især finansierer resten.


Billedtekst:
For at tage højde for de store vandmængder, som vil være typiske i vintermånederne fremover, kan man vælge bestemte arealer i landområderne, der kan fungere som oversvømmelsesbuffere og optage vandet. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.