10-06-2011

Der er forretningspotentiale og fremtidssikring i at indføre principperne fra Cradle to Cradle (C2C) i de midtjyske virksomheder. Derfor vil Vækstforum for Region Midtjylland slå et slag for C2C med initiativer, der retter sig mod små og mellemstore virksomheder samt mod kommunerne som indkøbere af bæredygtige løsninger.

Vækstforum i Region Midtjylland vil nu slå et særligt slag for bæredygtig vækst i regionen. Det skal ske ved i de kommende tre år at lette de små og mellemstore virksomheders adgang til at bruge principperne fra Cradle to Cradle (C2C) i deres forretningsudvikling.
Satsningen på C2C er budgetteret til at koste 12,5 mio. kroner, hvoraf de 4,8 mio. kroner kommer fra Region Midtjylland – forudsat, at regionsrådet senere på året godkender Vækstforums anbefaling.
”Vi vil gerne støtte, at virksomhederne får øjnene op for C2C så hurtigt som muligt. Hvis de implementerer C2C i hele måden at drive virksomhed på, vil de få et forspring på markedet både herhjemme og internationalt”, siger formanden for Vækstforum i Region Midtjylland Bent Hansen.

Mere innovation
”For det første vil virksomhederne kunne reducere deres miljøbelastning og være på forkant med kommende reguleringer og lovgivning. Men mindst lige så interessant er det, at hele processen med C2C udfordrer virksomhedernes vanetænkning og tvinger dem ud på et nyt territorium. De bliver simpelthen mere innovative”, siger Bent Hansen.
Tankegangen bag C2C er, at virksomhederne skal designe hele deres værdikæde fra produktion over distribution til forbrug, således at materialerne efter endt brug er så intakte som muligt og kan indgå i nye kredsløb. På den måde bliver affald ikke et miljøproblem, men derimod en ressource, lige som forbrug ikke længere udgør et ressourceproblem.

Virksomheder vil gerne
”Og vi ved, at virksomhederne gerne vil det her. De tænker i bæredygtighed og etik, men de gode intentioner drukner i driftopgaver og markedsføring”, siger Bent Hansen med henvisning til en undersøgelse, som Region Midtjylland i juni 2010 foretog blandt direktører for 500 små og mellemstore virksomheder.
I undersøgelsen efterlyser virksomhedslederne de rette samarbejdspartnere og mere tid, hvis de skal øge produktudviklingen af mere miljø- eller energivenlige produkter. Hver femte direktør finder det naturligt, at netop hans virksomhed skal gå foran andre, når det gælder om at reducere miljøbelastningen. De adspurgte direktører skønner samtidig, at andelen af virksomheder, der markedsfører grønne produkter og ydelser, vil stige fra 31 til 49 procent inden for tre år.

Nye strategier
En del af Vækstforums satsning på C2C er hjælp til at lægge bæredygtige strategier og til at udnytte de tilskudsmuligheder, der allerede findes i erhvervsfremmesystemet.
Derudover vil satsningen rumme en pulje. Den er rettet mod kommuner, som vil eksperimentere med nye offentlig-private samarbejdsformer, der tager afsæt i C2C.

Stor bevågenhed
Endnu har kun få danske virksomheder taget C2C til sig, men tankegangen har stor bevågenhed såvel i regeringen som i EU. Således har både den danske miljøminister Karen Ellemann og EU's slovenske miljøkommissær Janez Potočnik i den forløbne uge talt varmt for udbredelsen af C2C.
”…tankegangen i vugge til vugge præsenterer en mulighed for at forbedre danske virksomheders markedsposition. Derfor er det vigtigt, at vi sammen sikrer, at danske virksomheder får de bedste vækstbetingelser på området”, sagde Karen Ellemann i forbindelse med åbningen af en C2C-konference.
I sin afsluttende tale ved Green Week i Bruxelles sagde Janez Potočnik:
”Ressourceeffektive virksomheder – understøttet af nye og grønne innovative forretningsmodeller – skal opmuntres og belønnes, ikke generes. Og virksomhederne skal kunne tale sammen, eksempelvis for at sikre at den ene virksomheds affald bliver den andens ressource. Der er mange innovative forretningsmodeller derude, som har fundet metoder til at begrænse ressourceforbruget og minimere presset på miljøet – og samtidig tjene penge. Industriel symbiose, produkt/service systemer og C2C skal nødvendigvis udbredes”, sagde Janez Potočnik.

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Hanne Juel, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1306
Mobil: 2963 0235
hanne.juel@ru.rm.dk

Christian Selmer Fredsø Jensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1305
Mobil: 2072 9472
christian.fredsoe@ru.rm.dk