24-08-2011

Et dansk-svensk forskningsprojekt skal kortlægge, hvordan den regionale indsats på kulturområdet påvirker den regionale udvikling. Regionsrådet i Region Midtjylland har bevilget 1,2 mio. kroner til projektet.

Hvilken rolle spiller den regionale kulturpolitik for den regionale udvikling – i Danmark og i Sverige? Det skal et banebrydende sammenlignende forskningsprojekt undersøge.
Regionsrådet bevilgede onsdag 1,2 mio. kroner over tre år til forskningsprojektet Kulturpolitikkens rolle i den regionale samfundsmæssige udvikling. Dermed er Region Midtjylland partner i projektet, der gennemføres i samarbejde med Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet, Västra Götaland Region i Sverige og Bibliotekshögskolan i Borås.

Ny rolle
De seneste år har regionernes kulturpolitiske ansvarsområde ændret sig i både Danmark og Sverige, og kulturpolitikken er i stigende grad blevet knyttet sammen med et samfundsmæssigt mål om regional udvikling. Forskningsprojektet skal undersøge denne nye måde at tænke regional kulturpolitik på. Analysen vil blandt andet fokusere på, hvordan den regionale kulturpolitik agerer i det kulturpolitiske felt – i forhold til kulturaktører og borgere, men også i forhold til de to andre forvaltningsniveauer, nemlig staten og kommunerne.
Det er forventningen, at man netop ved at sammenligne de danske og svenske analyser kan klarlægge betydningen af de kulturpolitiske strukturer.

Kan synliggøre indsatsen
Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen er der tale om et banebrydende projekt, der kan levere vigtig viden om den regionale kulturpolitiks potentialer.
”Det kan være med til at styrke og kvalificere arbejdet med at udvikle den regionale kulturpolitik, herunder også det internationale arbejde. Og så tror jeg, at det vil medvirke til at synliggøre regionens kulturindsats over for kommuner, stat og offentligheden generelt”, siger Bent Hansen.
Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der opnås tilskud fra de såkaldte KASK-midler – EU’s interreg-projekt for Kattegat-Skagerrakområdet.


Flere oplysninger:

Bent Hansen
formand for Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
Mobil: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk

Louise Ejgod Hansen, ansvarlig for den danske del af forskningsprojektet,
forsker i kulturpolitik ved Institut for Æstetiske Fag på Aarhus Universitet,
Telefon: 2135 4129
draleh@hum.au.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne