30-08-2011

Kattegatkomitéen, som arbejder for etableringen af en fast forbindelse over Kattegat, sender tirsdag brev ud til alle ca. 700 folketingskandidater. Hensigten er at gøre kandidaterne opmærksomme på, at en ny og bedre infrastruktur er nødvendig for at skabe et sammenhængende Danmark og dermed forbedre landets internationale konkurrenceevne. Og det kan lade sig gøre uden statsfinansiering.


Se pressemeddelelse fra Kattegatkomitéen 

Se Kattegatkomitéens valgmateriale.
Materialet kan desuden downloades på
www.metropol-danmark.dk eller rekvireres hos Kattegatkomitéens sekretariat.