25-08-2011
Med jævne mellemrum tager politikerne i det midtjyske regionsråd på besøg i forskellige egne af Region Midtjylland. Formålet er at præsentere regionsrådsmedlemmerne for regionens institutioner, erhvervsliv og turisme.

Den 5. september er rådets 41 medlemmer inviteret til at opleve Nationalpark Skjern Å og tage på tidsrejse tilbage til Bork Vikingehavn.

Program for regionsrådets tur til Skjern Å-dal og Bork Vikingehavn

Orientering om status vedr. Nationalpark Skjern Å

 • Ved regionsrådsmedlem Torben Nørregaard, formand for følgegruppen vedr. Nationalpark Skjern Å
  Besøg på Naturcenter Skjern Å
  Udstilling om Skjern Å, dyrelivet og laksefiskeriets historie
 • Naturvejleder Søren Frederiksen, Formidlerforum Nationalpark Skjern Å, orienterer om 1960’ernes landindvinding og 1990’ernes naturgenopretning

Pumpestation Nord
Plancheudstilling om Skjern Ådalens historie, trækfærge, Provstgårds Hus (Ringkøbing-Skjern Museum)

 • Museumsdirektør Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum, deltager

Bus til Lønborggård, Lønborggårdvej 1, 6880 Tarm (10 km). Undervejs passeres fugletårnet ved Skjern Enge og Lønborg Banke med Lønborg Kirke

 • Naturvejleder Søren Frederiksen og museumsdirektør Kim Clausen orienterer

Bork Vikingehavn

 • Museumsdirektør Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum, viser rundt og orienterer om projektet ”Vikínger på tværs,” som regionsrådet har støttet med 3 mio. kr.

Fahl Kro
Udstilling om Bork tapetet og mølle- og brobyggeri i vikingetiden

 

Kong Hans’ Bro

 • Projektleder Thomas Olesen, Region Midtjylland, orienterer om VER-DI (Vern og Verdiskapning), hvor fem naturområder i Norge, Sverige og Danmark samarbejder om bæredygtig erhvervsudvikling
  i og omkring nationalparker og vernområder
 • Regionsrådsmedlem Torben Nørregaard beretter om historien
 • Carsten Ege Møller, Ringkøbing-Skjern Kommune, orienterer fra ”Prædikestolen” om projekter i ”Nationalpark Skjern Å,” der er støttet af regionsrådet

Link