05-09-2011

Regionshospitalet Horsens havde i sidste uge besøg af en gruppe amerikanske specialister. Det var velfærdsteknologi-rådgivere som kom for at se på de specielle it-løsninger som firmaet Cetrea har udviklet og som vil blive forhandlet af Systematic i USA.

– Vi er stolte af at kunne bidrage til danske MedTech-virksomheders internationale vækstmuligheder, ved at fremvise de velfærdsteknologi-løsninger, som bl.a. Cetrea har udviklet til vores hospital. Det er løsninger, som giver os klare fordele som mere sammenhængende patientflow, højere patientsikkerhed og effektivitet, fortæller Lisbeth Hollsteen Jessen, hospitalsdirektør for Hospitalsenheden Horsens.
Delegationen besøgte flere afdelinger for at se det sammenhængende patientflowsystem fra operationsgang, over sterilcentral til den nyeste løsning, som er skræddersyet til en medicinsk sengeafdeling.

– Vi stolte af som spydspids for innovation i Region Midtjylland at kunne præsentere innovationer, der giver genlyd på internationalt plan, siger Lisbeth Hollsteen Jessen.

– Vi kan med vores system se, hvilke patienter, der er på vej til vores afdelinger og har også et bedre overblik over de indlagte patienter, fremdriften i deres behandlingsforløb og hvilket personale, som har ansvaret for den enkelte patient. En integration med terapien giver f.eks. basis for bedre planlægning i terapiafdelingen, der kan sætte tidligere ind med genoptræning, fordi de automatisk får patientinformationen i realtid. Vores system skaber bedre sammenhæng på tværs, forklarer ledende overlæge Thomas Hahn

Besøget var arrangeret af det danske generalkonsulat i New York, som driver et eksportfremstød for danske MedTech-virksomheder, der skal skabe dansk eksportfremgang i USA.