13-09-2011

Vækstforum for Region Midtjylland søger en eller to operatører til at gennemføre initiativet ”VAND: Fra global udfordring til regional vækstmulighed”. Initiativet løber over en tre-årig periode fra 2012-2014 og består af to delprojekter, nemlig en globalt og en regionalt rettet konceptplatform.

Det overordnede formål med initiativet er at styrke virksomhedernes globale konkurrencedygtighed og deres muligheder for at udvikle og producere løsninger, der matcher de samfundsmæssige udfordringer på vandområdet.
Afsættet er for det første at styrke markedssignalerne, herunder fremme det offentliges intelligente efterspørgsel efter helhedsorienterede og multifunktionelle løsninger, for det andet at styrke virksomhedernes indsigt i markedets behov, herunder støtte til at identificere og skabe adgang til de nationale og globale markedsmuligheder.

Annonceringen gennemføres over to runder. I denne første runde gennemføres en prækvalifikation, og her er ansøgningsfristen 27. september.

Yderligere information