21-09-2011

KOMPETENCEmidt blev iværksat medio 2008 og har kørt siden med Væksthus Midtjylland som operatør og VEU Centrene som hovedpartnere.

Vækstforum ønsker nu at forlænge projektet til udgangen af 2013 og samtidig udvide indsatsområdet, så det også omfatter ledige.
Det overordnede formål med initiativet er at skabe mere og bedre efteruddannelse i Region Midtjylland. I praksis betyder det en styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen for de kortuddannede i regionens små og mellemstore virksomheder samt de ledige i regionen.

Læs mere