27-10-2011Organisationen Dansk Fjernvarme tildelte torsdag Region Midtjylland Fjernvarmeprisen 2011. Ved prisoverrækkelsen hæftede regionsrådsformand Bent Hansen sig blandt andet ved Danmarks position som verdensmester i fjernvarme som en god basis for grøn vækst.

Region Midtjyllands indsats for at placere fjernvarmen som en vigtig del af fremtidens grønnere energiforsyning blev torsdag præmieret med Fjernvarmeprisen 2011.
Det var regionsrådsformand Bent Hansen, som modtog prisen i forbindelse med Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg. Dansk Fjernvarme er medlemsorganisation for 410 af landets fjernvarmeværker.
Han påpegede, at fjernvarmen som distributionssystem vil spille en vigtig rolle, når vi skal omstille regionen eller faktisk hele Danmark til en højere grad af vedvarende energi.

Vi er verdensmestre
”Når vi i fremtiden for alvor skal udnytte varme fra affaldsforbrænding, solpaneler, undergrunden og ikke mindst vindmøllestrøm, får vi brug for en god infrastruktur til at håndtere det. Fjernvarmen er en central del af løsningen, så vi skal fortsat arbejde med den og udvikle den”, sagde Bent Hansen.
”Og så gør det jo ikke noget, at vi i Danmark samtidig er verdensmestre i fjernvarme, så vi også kan skabe grøn vækst i regionen og i Danmark til gavn for borgerne og vores erhvervsliv”.
Han tilføjede, at prisen – som følges af 25.000 kroner – skal gå til at afdække og kortlægge yderligere indsatsområder på fjernvarmeområdet i Region Midtjylland.

Grøn vækst
Region Midtjylland har siden 2007 arbejdet med vedvarende energi som et særligt fokusområde. Dels for at gøre regionen til et sted med mere bæredygtige løsninger og dermed et bedre sted at leve for borgerne og dels for at skabe grøn vækst i regionen i form af teknologiudvikling, erhvervsudvikling og arbejdspladser.
Regionen arbejder med et helhedsorienteret perspektiv og ser både på udvikling af nye teknologier og på en fortsat udvikling af allerede eksisterende og velafprøvede teknologier som eksempelvis fjernvarme.
Derfor støtter regionen etableringen af Fjernvarmens Udviklingscenter, som netop skal fastholde og videreudvikle dansk fjernvarmeteknologi som den førende i verden.

Lokale ressourcer
Region Midtjylland har en vision om, at regionens energiforsyning i 2025 er baseret på mindst 50 procent vedvarende energi, og at den vedvarende energi så vidt muligt er baseret på lokale energiressourcer.
I den forbindelse giver regionen økonomisk støtte til visionære teknologiudviklingsprojekter, som direkte eller indirekte understøtter omstillingen til vedvarende energi. Eksempler herpå er øget udnyttelse af solvarme, biomasse og biogas i fjernvarmeforsyningen.
I dag er regionens energiforbrug dækket af 24 procent vedvarende energi. Landsgennemsnittet er 17 procent.


Billedtekst:
Dansk Fjernvarmes formand Uffe Bro (th) har netop overrakt Fjernvarmeprisen til regionsrådsformand Bent Hansen. Foto: Lars Horn
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.Flere oplysninger

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Jørgen Krarup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1807
joergen.krarup@ru.rm.dk
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne