17-10-2011

Efter et år med det regionale initiativ Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter er 850 små virksomheder blevet individuelt kontaktet med henblik på at udvikle dem til sunde vækstvirksomheder. Det har ført mange af dem ind i et udviklingsforløb, som de ellers ikke var startet på.

Mange af de såkaldte mikrovirksomheder ude i landdistrikterne lever en alt for stille tilværelse og ender for nogles vedkommende også med en stille død.
Men sådan behøver det ikke være. Der ligger nemlig masser af udviklingspotentiale i nogle af disse virksomheder – de skal bare have en håndsrækning til at komme videre.
Det er konklusionen efter et års arbejde og besøg hos mere end 850 små virksomheder. Men initiativet Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne, som Region Midtjylland står bag, er det lykkedes at skaffe ekstern viden, ressourcer og kompetencer til en række virksomheder.

Rådgivning, viden og netværk
Således er 81 af de besøgte virksomheder blevet henvist til Væksthus Midtjylland – og 10 af disse har på nuværende tidspunkt fået tilskud til køb af specialiseret rådgivning.
Andre 62 virksomheder er blevet hjulpet til at søge midler fra de Lokale AktionsGrupper, LAG’erne, og 118 virksomheder er kommet i kontakt med eksterne videnkilder. Det kan være Alexandrainstituttet, en forsker på AU Foulum eller måske en lokal mentor.
Desuden er der etableret 12 virksomhedsnetværk, og flere er undervejs. Et netværk, der eksempelvis handler om erfaringsudveksling eller afsætning, kan have stor betydning for helt små virksomheder, der måske kun består af indehaveren eller nogle få personer.

Missing link
”Initiativet har givet os mulighed for at besøge disse virksomheder og nurse dem, der har brug for det. Ellers var vi ikke kommet i kontakt med dem”, siger udviklingskonsulent Anders Hermansen fra Regional Udvikling i Region Midtjylland.
”De helt små virksomheder tror ikke, at der står nogen klar til at hjælpe dem, så de kontakter ikke deres lokale erhvervskontorer. Og erhvervskontorerne har ikke ressourcer til at finde og opsøge disse virksomheder. Selv om der faktisk findes tilbud til dem alle sammen. Der er et missing link i vores system, og det ved de godt i kommunerne. Derfor udtrykker de stor ros til projektet og håber, at det kan videreføres i en eller anden form”, siger Anders Hermansen men henvisning til, at initiativet er planlagt til at slutte i første halvår 2012.Flere oplysninger

Bent Hansen
formand for Vækstforum og
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Anders Hermansen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1708
Mobil: 2014 1292
anders.hermansen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne