27-10-2011Ti landsbyer og landsbysamfund i Midtjylland har i de senere år udviklet sig så overbevisende, at de nu er indstillet til Region Midtjyllands landsbypris 2012. De ti kandidater spreder sig over hele regionen og er dermed til inspiration for andre.


De hundredevis af borgere, som nu kan se deres respektive landsbysamfund dyste om regionens landsbypris 2012, har mindst én ting til fælles: De har arbejdet hårdt for deres resultater.
Det kræver nemlig både arbejde og samarbejde at skabe udvikling i landsbyerne. I mange tilfælde har det desuden krævet kontante indskud fra borgerne at få deres ønsker opfyldt – eksempelvis at få bygget forsamlingssteder i form af kulturhuse, multihuse, fritidscentre og hvad de ellers hedder. 1.000 kroner pr. borger i gennemsnit er ikke noget særsyn, fremgår det af beskrivelserne, som regionens Lokale Aktionsgrupper, LAG’er har sendt ind.

Mange om buddet
Hver af regionens LAG’er har haft mulighed for at indstille én landsby eller ét landsbysamfund til regionens landsbypris, der følges af 150.000 kroner. Så de har også været på hårdt arbejde – flere LAG’er har således haft fem eller flere kandidater at vælge imellem.
Det er fjerde gang, at Region Midtjylland skal uddele landsbyprisen. De forrige år er den gået til Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune og Endelave By i Horsens Kommune - i nævnte rækkefølge.
Nu er det op til et ekspertudvalg at vurderem hvem af kandidaterne der samlet set bedst lever op til kriterierne for landsbyprisen. (Se mere om ekspertudvalget og kriterierne nedenfor).
Den endelige afgørelse forventes at blive truffet i januar 2012 af Regionsrådet efter behandling i rådets rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling. Prisen overrækkes i marts-april 2012 efter nærmere aftale med prismodtageren.

Fine resultater
For nogle af de 10 landsbyer og landsbysamfund, som nu dyster om prisen, er det lykkedes at standse nedgangen i befolkningstallet, mens andre har formået at tiltrække flere nye mennesker, end der flytter væk. Nogle steder er der kommet gang i forretningslivet igen – eksempelvis har borgerne i Hundslund ved Odder efter tre år uden dagligvarehandel åbnet en andelsbaseret købmandsbutik. I Vrinners på Djursland er der snart lokal økologisk produktion og udsalg af henholdsvis chokolade og gedeost.
Derudover viser ansøgningerne fra de 10 kandidater udbredt opfindsomhed og nytænkning. I Øster Bording har de indført en månedlig hyggetime, i Isenvad laver en gruppe kvinder hver fredag sund mad til skolebørnene, og i Herskind-Skivholme har de etableret både seniorboliger og pilgrimsvandringer. Jo, der er ideer nok derude.
Herunder får du nogle eksempler på, hvad de enkelte kandidater har at byde på:


Gassum i Randers Kommune:
Affolkningen er stoppet, og de seneste år er befolkningstallet steget. Borgerne har udvist et stort engagement. Et aktuelt projekt er delvis nedrivning af et utidssvarende forsamlingshus og opførelsen af et kultur- og aktivitetshus. Ved en husstandsindsamling forud for byggeriet blev der indsamlet 420.000 kroner blandt de 433 beboere. Første spadestik blev taget i juni 2011, og det nye kultur- og aktivitetshus ventes at stå klar i sommeren 2012.

Faster-Astrup-Ejstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune:
Det lokale engagement går på tværs i de tre små byer. Det gamle mejeri i Astrup og torvet foran er renoveret og huser en velbesøgt købmand, modeltogsbutik og andre erhvervsaktiviteter – måske også snart en virksomhed, der forarbejder fødevarer. Mejeriprojektet har bidraget meget til en øget sammenhængskraft i byen og har været positivt omtalt i forbindelse med EU's landdistriktsprogram. Der er også etableret en oplevelsesskov med bålhus og shelters. Befolkningstallet er stigende.

Herskind-Skivholme i Skanderborg Kommune:
Borgernes sammenhold og vilje er et forbillede for andre. Den udbredte holdning er: Hvad kan jeg selv bidrage med? Der er udviklet rutiner for at byde tilflyttere velkommen. Indbyggertallet er gennem flere år støt stigende. Der er organiseret en skolemadordning, hvor udviklingshæmmede på et beskyttet værksted tilbereder sund skolemad af økologiske og biodynamiske råvarer. Desuden har Landsbyrådet iværksat tværkommunale pilgrimsvandringer, der starter fra flere kulturhistoriske steder og slutter i middelalderkirken i Skivholme.

Rødding i Viborg kommune:
Forud for indvielsen af Rødding Kultur- og Fritidscenter i 2006 blev der indsamlet 1,2 mio. kroner fra private. Efterfølgende er faciliteterne i og omkring huset løbende blevet udvidet. Rødding har fået sit eget logo og egen hjemmeside. I forbindelse med genopretning af Rødding Sø blev der behov for naturpleje på arealet. Derfor blev Fåreholderlauget stiftet – lauget har desuden til formål at bevare de gamle landracefår, Ertebøllefårene.

Borbjerg-Hvam i Holstebro Kommune:
De to landsbyer er bundet sammen af en halvanden kilometer lang cykelsti. Borgerne udgiver det fælles månedsblad Kværnen. I løbet af tre år er der flyttet nye familier ind i 53 huse. Der er etableret et nyt stisystem med blandt andet Hjertestien og shelters til overnatning samt en motoriklabyrint og en balancesti. I løbet af 14 dage blev der indsamlet over 4,6 mio. kroner. Det nye Kultur- og fritidscenter blev indviet i efteråret 2010. Foreningslivet er i vækst. Man har fastholdt de lokale virksomheder, og nye er kommet til. Indbyggertallet er stigende, og nye tilflyttere bydes velkommen med indflytterpakke.

Hundslund i Odder Kommune:
Efter tre år uden dagligvarebutik har borgerne genetableret en købmandsbutik på basis af andelstanken. 30 borgere har været involveret i renovering og indretning af butikken, mens 24 andre frivillige er med til at sikre butikkens åbningstid. I butikken er der indrettet et samlingshjørne med cafeborde og stole, og der er altid kaffe og te på kanden. I det hele taget ligger der en stor frivillig arbejdsindsats til grund for resultaterne i Hundslund. Hundslundhallen er hvert år i uge 42 vært ved en kunstudstilling.

Isenvad i Ikast-Brande Kommune:
Procentvis har Isenvad i de seneste år haft større stigning i indbyggertal end større byer i kommunen. Også skolen har stigende antal elever. Der er et stærkt engagement og samarbejde. Ved stor frivillig indsats er det lykkedes at skaffe penge til et Multihus. Blandt andet gav en husstandsindsamling 1,2 mio. kroner. Byggeriet igangsættes i 2012. Der er lige blevet etableret BMX-bane i nærheden af byen, og stisystemerne er udbygget. En gruppe frivillige kvinder laver hver fredag sund og alsidig skolemad til skolebørnene.

Vrinners i Syddjurs Kommune:
Beboerforeningen har et beboerhus, som bruges til kulturelle og sociale arrangementer. Ved huset er der have med legeplads, som byens dagplejere gør stor brug af. I år har frivillige bygget et læhus i haven. Beboerforeningen holder hvert år: fastelavnsfest for børnene, skt. Hans aften samt mange andre arrangementer. I Vrinners er der åbnet et privat galleri og etableret en økologisk chokoladefabrik med udsalg af økologisk chokolade. Snart udvides der med produktion af økologisk gedeost.

Øster Bording i Silkeborg Kommune:
En lille landsby med cirka 65 husstande. Nye tilflyttere til landsbyen bliver besøgt af repræsentanter fra borgerforeningen og bliver budt velkommen. Det har ført til nye folk i bestyrelser med nye ideer, som har været med til at få infrastrukturen forbedret. Dette har medført mere tilflytning, så landsbyen i dag har cirka 40 børn under 14 år. Borgerforeningen har lejet et areal, som er indrettet til leg og boldspil. Desuden har beboerne indført HYGGETIMEN første lørdag i måneden kl. 13. En beboer cykler rundt og ringer med klokken til erindring herom.

Rødding i Skive kommune:
De 995 indbyggere vil markedsføre Rødding som æblets by. Målet er 10.000 æbletræer inden 2017. Æblet er en integreret del i relation til Spøttrup borg.
Den selvejende institution Rødding 2020 blev stiftet den 15. april 2004. Rødding 2020 har igangsat og står bag mange projekter: PR-folder, hjemmeside, bytorv med vandkunst, Spøttrup kulturhal. Hallen er et projekt til 15 mio. kroner, hvoraf de 1,5 mio. kroner blev indsamlet i Rødding.


Læs om kriterier for tildeling af landsbyprisen og om ekspertudvalget.


Billedtekst til øverste foto:
Hver den første lørdag i måneden klokken lidt i 13 cykler en af indbyggerne i Øster Bording rundt og ringer med klokken for at erindre om byens fælles HYGGETIME. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.Viceborgmester Steen Bundsgaard tog i juni 2011 det første spadestik til Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum. Foto: Egon Thomassen (skal krediteres). Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

  Anna Lise Vesterby, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1713
annalise.vesterby@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne