10-11-2011




De midtjyske virksomheder har stort behov for at forbedre medarbejdernes kompetencer, men kun hver fjerde er i gang med at efteruddanne medarbejderne. Det har kostet ordrer hos næsten halvdelen af virksomhederne, viser ny undersøgelse.

Desværre. Det kan vi ikke klare.
Sådan har 46 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland måttet svare deres kunder, fordi de ikke har haft de rette medarbejderkompetencer til at udføre en opgave. Ifølge en undersøgelse, som Region Midtjylland står bag, oplever 13 procent ”ofte” eller ”ind imellem”, at de manglende kompetencer koster ordrer, mens 33 procent ”sjældent” oplever det.
Disse 46 procent er altså klar over, at de har et behov, men alligevel har kun godt halvdelen af dem sat gang i efteruddannelse og opkvalificering af medarbejderne.

For få efteruddanner
Det er især de mellemstore virksomheder med 40-250 fuldtidsansatte, og de virksomheder, der går efter en højere vækst end andre virksomheder i samme branche, som har igangsat efteruddannelse (henholdsvis 74 og 62 procent).
Lignende billede viser sig blandt virksomheder med en nedskrevet forretningsplan. Her efteruddanner 65 procent medarbejderne, mens det kun gælder for 37 procent af virksomhederne uden en nedskrevet forretningsplan.
”Det er tydeligt, at de større, de vækstorienterede og de strategisk fokuserede virksomheder er bedst med, når det gælder efteruddannelse. Men resten har jo et lige så stort behov, hvis de skal klare sig i konkurrencen. På den baggrund er brugen af efteruddannelsestilbuddene alt for lille”, siger Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder i Regional Udvikling, Region Midtjylland.

Tilbud til virksomhederne
Med det regionale program KOMPETENCEmidt er målet at løfte uddannelsesniveauet i regionens virksomheder og dermed sikre en fortsat vækst og udvikling.
KOMPETENCEmidt er et tilbud til alle små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland om rådgivning og vejledning om mulighederne for efter- og videreuddannelse af virksomhedens kortuddannede medarbejdere. Initiativet blev startet i 2007 og skal nu videreføres frem til 2014 i en udvidet 2.0-udgave.
Eksempelvis har mere end 6.500 midtjyske medarbejdere som
resultat af KOMPETENCEmidts kontakt til virksomhederne deltaget i VEU-aktiviteter (Voksen- og Efteruddannelse).


Billedtekst:
Pølsevognen bemandet med konsulenter fra VEU centrene lokker medarbejderne til en snak om uddannelse over en ristet med det hele. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Se undersøgelsen om kompetencemangel
Læs om Det midtjyske Vækstlag

Læs mere om KOMPETENCEmidt


Flere oplysninger:

Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500
bent.mikkelsen@ru.rm.dk




Merete Giehm-Reese, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1510
giehm-reese@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne