28-11-2011Indbyggerne i Rødding nordvest for Skive vil noget med deres landsby, og de gør også noget ved det. De mange initiativer kan være til inspiration for andre, mener et ekspertudvalg, som peger på Rødding som modtager af regionens landsbypris 2012.

De vil en masse i Rødding. De vil plante 10.000 æbletræer inden år 2017, og de vil etablere deres egen ”blå lagune” efter islandsk forbillede. Og så vil de have Salling Studen til at græsse omkring Spøttrup Borg og sætte nyt liv i området omkring et tidligere teglværk.
Men de har også allerede gjort en masse i Rødding. De har fået sig en kulturhal, en hjemmeside, et bytorv med vandkunst, en flagallé og såmænd også en folkepark. De har efter aftale med en række lodsejere anlagt 52 kilometer trampestier i og omkring deres landsby, og så har de indført ”running dinners”, hvor især tilflytterne på en aften besøger flere forskellige familier i landsbyen og spiser en ret hvert sted for så at slutte sig til en stor fest i forsamlingshuset.

Et godt eksempel
Alle disse aktiviteter har været medvirkende til, at Rødding i de seneste ti år har øget indbyggertallet med 100 personer, så de i dag er 1.580 i Rødding sogn. Og nu kan de altså glæde sig over at være indstillet til at modtage Region Midtjyllands landsbypris, der ledsages af 150.000 kroner. Foreløbig har regionens ekspertudvalg peget på Rødding, og tirsdag anerkendte også regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling dette valg.
”Det virker overvældende med alle de aktiviteter, som Røddingborgerne står bag. De er trods alt kun 1.580 mennesker, men de har vist, at det giver resultater, når man lægger kræfterne i. Rødding er et eksempel til efterfølgelse”, siger Gert Schou, formand for det rådgivende udvalg.
Det er dog op til Regionsrådet at tage endelig stilling på rådets møde i januar 2012. Selve prisoverrækkelsen finder sted i løbet af foråret 2012 efter nærmere aftale med prismodtageren.

11 kandidater
Regionens Lokale Aktionsgrupper, LAG’er, havde i år indstillet 11 landsbyer og landsbysamfund til prisen – deriblandt endda hele to Rødding’er, nemlig den i Skive Kommune og Rødding i Viborg Kommune.
Det er fjerde gang, at prisen skal uddeles. De forrige år er den gået til Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune og Endelave By i Horsens Kommune - i nævnte rækkefølge.
Landsbyprisen er en del af regionens indsats for en region i balance. Med prisen får landsbyer, som kan skabe fremdrift og vækst, både anerkendelse og opmærksomhed, så de kan være til inspiration for andre.

Mange grunde
Ekspertudvalget har især lagt følgende til grund for valget af Rødding:

• En negativ udvikling er vendt. Vækst på 100 borgere de seneste 10 år i Rødding sogn fra 1480 indbyggere i år 2000 til 1580 i 2010. Heraf 1020 indbyggere i Rødding by.
• Stiftelse af den selvejende institution "Rødding 2020" et vækst og udviklingsforum, hvor borgernes forskellige ideer kan opsamles og generes til reel handling/resultater. Rødding 2020 består af 15 foreninger i Rødding.
• Indvielse af Spøttrup Kulturhal i maj 2010. Rødding boerne har selv indsamlet 1,5 mio. kr. til ombygningen og tilbygningen til den tidligere hal. Derudover har 100-150 frivillige lagt rigtig mange timers arbejdskraft før, under og efter byggeriet.
• Etablering af stisystemer. Der er indgået aftaler med lodsejere om 52 kilometer trampestier rundt i og om byen.
• Oplevelsesklyngen Spøttrup. En række oplevelsesmuligheder med Spøttrup Borg i centrum. I 2010-2011 nybygning af indgang og ridebane anlæg.
• Ny Mølle strand som rekreativt støttepunkt. En arbejdsgruppe arbejder med et omfattende projekt med havn, maritime aktiviteter, fiskerhuse og en udstillings- og centerbygning ved det gamle teglværk.
• ”Rødding – Æblets by i Salling”. Foreningen blev stiftet i januar 2009. Formålet er bl.a. at Rødding skal kendes på sine æbletræer. Målet er 10.000 æbletræer inden 2017.
• Studeprojektet. Plan om at anlægge en studegård tæt ved Spøttrup Borg og Spøttrup Sø m.h.p. igen at få Salling Studen til at græsse på markerne ved borgen.Læs om kriterier for tildeling af landsbyprisen og om ekspertudvalget
Se oversigt over samtlige 11 kandidater til landsbyprisen


Billedtekst: Der er masser af aktivitet i Rødding på den årlige Æblets Dag – her et glimt fra 2010. Æblets Dag er et led i et stort æbleprojekt, der skal bidrage til identiteten og sammenhængskraften i det lille samfund. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

Gert Schou
medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland
og formand for det rådgivende udvalg
for regional udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk

Karsten Bækgaard, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1702
Karsten.baekgaard@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne