Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Region Midtjylland er nu enige om betingelserne for at få frigivet statslige midler til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Dermed er der grønt lys for Danmarks største hospitalsbyggeri.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Region Midtjylland er nu enige om betingelserne for at få frigivet statslige midler til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Dermed er der grønt lys for Danmarks største hospitalsbyggeri.

- Det er en af årets bedste nyheder. Vi holder tidsplanen og kan fra årsskiftet udbyde de første 33.000 kvadratmeter af byggeriet, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Planerne om at samle fire hospitaler til ét nyt universitetshospital i Aarhus stammer tilbage fra 2005. Her besluttede det daværende amtsråd i Århus Amt for egne midler at samle de nuværende hospitaler i Aarhus i en hospitalsby i Skejby. Sidenhen besluttede staten at afsætte særlige midler til nyt sygehusbyggeri via den såkaldte Kvalitetsfond.

- Det er selvfølgelig velkomment, at staten bidrager med finansiering. Men det har givet en række udfordringer at få et eksisterende projekt til at passe ind i de nye forudsætninger, som fulgte i kølvandet af Kvalitetsfonden. Der har været en god dialog med ministeriet, og nu er knasterne ryddet af vejen, så både patienter og ansatte kan glæde sig til de klare forbedringer, som projektet vil føre med sig, siger Bent Hansen.

Større reserver og mindre areal
Reserverne i byggeprojektet er øget væsentligt for at skabe endnu større sikkerhed for, at rammerne holder. Der er nu reserver for i alt 717 mio. kr., hvilket er væsentligt mere end anbefalet af COWI, som har foretaget en risikovurdering af projektet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Samtidig er arealet for det samlede hospital reduceret. Det betyder, at dele af projektet – fx en del af patienthotellet – er flyttet over på en optionsliste. Som økonomien ser ud nu, er der midler i projektet til at bygge initiativerne på optionslisten. Men først når licitationsresultatet på det første store delprojekt er klar midt i 2012, vil det blive klart, om delelementer på optionslisten bliver bygget. Hen ad vejen vil det vise sig, om prisniveauet på licitationsresultaterne gør det muligt at bygge alle delelementer.

- Byggeriet skaber arbejdspladser. Dem er der brug for i Danmark, som tiderne er. Så der er godt nyt ikke bare til patienter og ansatte, men også til hele byggebranchen, siger Bent Hansen.


Fakta
  • Finansieringen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus er delt mellem stat og region. Staten finansierer ca. 60 pct. af udgifterne og Region Midtjylland ca. 40 pct. 


     
  • Når hospitalet står færdigt, vil det samlede areal blive 376.000 m2. Heraf udgør nybyggeri 216.300 m2.

Flere oplysninger