21-12-2011

Et nyt midtjysk samarbejde med Huangpu-distriktet i Shanghai, en forstærket kinesisk
indsats mod fattigdom, installering af nye systemer til overvågning af luftkvaliteten i Shanghai samt et 52 km langt broprojekt over floden Yangtze er blot nogle af de nyheder, du kan læse om i news letter no. 8 fra Region Midtjyllands Shanghai-kontor.

Læs nyhedsbrevet

FAKTA
om samarbejdet med Shanghai
Siden 2003 har Region Midtjylland og Shanghai haft et søsterbysamarbejde. Fra 2006 har regionen haft et repræsentationskontor i Shanghai bemandet med en dansk og en kinesisk medarbejder. Derudover varetages indsatsen i Shanghai af en medarbejder på regionens hovedkontor i Viborg. Shanghaikontoret ligger sammen med Innovationscenter Denmark, som er en del af Udenrigsministeriet.

Arbejdet i Shanghai fokuserer på at videreudvikle de gode relationer til Shanghai bystyre, så det kan være til gavn for regionens virksomheder og institutioner. Kontoret varetager og igangsætter samarbejdsaktiviteter inden for sundhed, rehab og andre områder af interesse for de midtjyske virksomheder og institutioner. Kontoret igangsætter projekter som eksempelvis Midtnet (www.midtnet.com) og fungerer som facilitator, formidler og døråbner for virksomheder og institutioner, der ønsker aktiviteter i Kina.

Læs mere om regionens nuværende og tidligere aktiviteter i Shanghai på www.centraldenmark.cn.