24-01-2012


Nationalpark Skjern Å indebærer store udviklingsmuligheder, såvel lokalt som regionalt og nationalt, og forarbejdet er gjort. Derfor er det på tide at åbne den, skriver Region Midtjylland i et brev til tre ministre.

Nu er det tid at få styr på de sidste detaljer i den planlagte Nationalpark Skjern Å og få parken indviet.
Det skriver Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland i et brev til tre ministre, nemlig miljøminister Ida Auken, erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.
Ifølge Vækstforum og regionsrådet har det stor erhvervs- og udviklingsmæssig betydning, at nationalparken snart etableres.
”Der er gjort et meget stort forarbejde i Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å, ligesom Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner med regional støtte har arbejdet ihærdigt for at sikre et område med meget at byde på allerede fra den dag, nationalparken bliver indviet”, hedder det i brevet til ministrene.
Ud over at en nationalpark vil styrke og udvikle naturen, vil den få positiv effekt på lokalsamfundet og erhvervslivet – eksempelvis er der mulighed for naturrelateret landdistrikts- og turismeudvikling.

Flere samarbejder
Som optakt til etableringen af nationalparken har Region Midtjylland støttet et projekt, som har fokus på udvikling af bæredygtige oplevelsesprodukter og –koncepter i Nationalpark Skjern Å.
Desuden indgik Region Midtjylland samt Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner i 2009 i et tværnationalt samarbejde i form af det 3-årige EU-støttede projekt VER-DI. VER-DI ser naturbeskyttelses-områder/nationalparker som en ressource i bæredygtig økonomisk udvikling. Nationalpark Mols Bjerge samt to norske og et svensk naturområde deltager også i projektet.
Der har været stor opbakning til og interesse for deltagelse i projekterne, og de har sat gang i adskillige aktiviteter, der vil komme Nationalpark Skjern Å til gode.

Lokal opbakning
Ifølge Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland, skal en snarlig indvielse af Nationalpark Skjern Å sikre, at den store opbakning i lokalsamfundene ikke forsvinder.
”Der er behov for handling, så det bliver synligt, at nationalparken gør en positiv forskel i området. Der er en betydelig
erhvervsmæssig virketrang i området, og mange virksomheder ser positivt på mulighederne for at iværksætte projekter og aktiviteter for at udnytte potentialerne i nationalparken”, siger Bent Hansen.


Se brevet til ministrene


Billedtekst: Mange virksomheder vil gerne iværksætte projekter og aktiviteter for at udnytte potentialerne i Nationalpark Skjern Å – når den altså åbner. Foto: Keld Vinther
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen, hvis fotografen krediteres. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:
Bent Hansen, formand for Vækstforum
og Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Erik Sejersen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
erik.sejersen@ru.rm.dk
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne


Fakta om Skjern Å-projektet
Visionen for nationalparken er: ”Skjern Å – natur og kultur for alle”.
Ifølge det nuværende forslag vil nationalparken omfatte 24.870 hektar.
• Ca. 2.300 ha er Skjern Å Naturprojekt
• Ca. 10.000 ha er offentligt ejet
• Ca. 14.500 ha er privatejet (8.500 ha er dyrket landbrugsjord samt byområder, veje mm.).
• 11 % er fredet
• 35 % er NATURA 2000-område

Forslaget til Nationalpark Skjern Å har været i høring fra 12. januar 2011 til 9. maj 2011. På baggrund af høringssvarene besluttede forligskredsen 1. juli 2011, at afgrænsningen af parken kræver nye undersøgelser.

Læs mere på www.skjernaa.info og http://nationalparker.naturstyrelsen.dk/Skjern/