13-02-2012

Regionsrådformand Bent Hansen deltog fredag i et møde med erhvervs- og vækstministeren, KL og telebranchen om de problematiske mobilhuller. Resultatet blev en fempunktsaftale om konkrete initiativer – deriblandt en samlet kortlægning.

Regionsrådsformand Bent Hansens flere år lange indsats for at sikre en bedre mobildækning ser nu ud til at vinde gehør i såvel regeringen som hos teleselskaberne.
På et møde fredag gav Bent Hansen, erhvervs- og vækstminister Ole Sohn samt repræsentanter for KL og telebranchen hinanden hånd på at yde hver deres til en bedre mobildækning i hele Danmark.
Således anerkender parterne, at problemer med mobildækning er en særlig udfordring i landområder, hvor befolkningen bor mere spredt og med større afstand til mobilmaster- og antenner. ”Dertil kommer en række fysiske forhold, der gør det svært at opnå en fuldstændig dækning. Det kan eksempelvis skyldes bakker i landskabet, fredsskov mv.”, som det hedder i aftalen.
Et af de værktøjer, som Bent Hansen har efterlyst i indsatsen mod mobilhuller, er en samlet kortlægning af teleselskabernes reelle dækning – det vil sige såvel den teoretiske dækning som den dækning, borgerne rent faktisk oplever. Den skal nu skabes i et samarbejde mellem parterne og bruges i en overvågning af, hvordan dækningen udvikler sig fremover.

På mødet blev parterne enige om 5 konkrete initiativer:
• Selskaberne vil investere mellem 6-6,5 mia. kr. i udbygning af mobilnet de kommende 3 år.
• Telebranchen, KL og Danske Regioner vil tage initiativ til en øget dialog mellem kommuner, regioner og teleselskaber i forhold til masteplaceringer.
• Telebranchen, KL og Erhvervsstyrelsen vil sammen bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på plads. Det kan bl.a. være i forhold til vejledning og best practice fx vedr. byggesagsbehandling, krav ved udbud af mobiltelefoni samt bedre oplysninger til forbrugerne om mobiltelefoners antenneforhold mv.
• Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med telebranchen, KL og Danske Regioner iværksætte en kortlægning over mobildækningen, så udviklingen i dækning og oplevelsen heraf kan følges.
• Erhvervsstyrelsen undersøger de tekniske, økonomiske og juridiske barrierer for øget mobildækning, som skal munde ud i en konkret handlingsplan medio 2012.

Det fremgår desuden af aftalen, at parterne løbende skal gøre status over initiativerne og udviklingen i mobildækningen - første gang inden udgangen af 2012.

Se hele aftalen


Yderligere oplysninger:
Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
erik.sejersen@ru.rm.dk