20-02-2012

Region Midtjyllands erhvervssatsning MTIC har på tre år opnået betydelig succes, viser evalueringer. Derfor skal MTIC fortsætte sit arbejde i endnu tre år – herunder et særligt initiativ med innovation på udvalgte sygehuse.

Virksomheden Innovaid Aps i Egå, der udvikler og sælger ”hjælpemidler med indbygget intelligens”, er blot en af de sundhedsteknologiske virksomheder, der nu er sikret fortsat kommerciel hjælp til forretningsudvikling hos MedTech Innovation Center (MTIC).
På baggrund af en uvildig evaluering, der stempler MTIC som en betydelig succes, har Vækstforum Midtjylland nemlig besluttet at forlænge satsningen yderligere tre år.

To vindere
”Region Midtjylland har et stort vækstpotentiale inden for sundhedsteknologi, som vi satser stærkt på at udnytte. Vi ser fortsættelsen af MTIC som en oplagt mulighed for at fremme både behandlingen af patienterne på hospitalerne og udviklingen af produkter med globalt markedspotentiale,” siger Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland.

Kompetenceløft
Ifølge evalueringen oplever virksomhederne efter et samarbejde med MTIC at have et bedre netværk og adgang til kompetencer, de ikke selv er i besiddelse af. Samtidig får unge iværksættere adgang til erfarne iværksættere, der formidler viden om at udvikle, producere og sælge sundhedsteknologiske produkter globalt.
”MTIC er en investering i erhvervsudviklingen lige nu, men har også et langsigtet perspektiv. Udvikling af produkter i disse brancher er ofte langsommelig og bekostelig. Derfor er det vigtigt, at vi nu lægger grundstenen til en sundhedsteknologisk klynge i Region Midtjylland. Den skal blive en betydelig økonomisk drivkraft,” siger Bent Hansen.

Brobygger
MTIC er brobygger og sikrer, at virksomhederne får bedre adgang til den viden og de testmuligheder, der findes på hospitalerne. Samtidig kommer den viden og de idéer, som hospitalerne og videninstitutionerne har, ud og skaber værdi i virksomhederne.
”Når vi har at gøre med produkter til sundhedsvæsenet, er der mange faktorer, der spiller ind, og fejltrin er bekostelige. For at vi kan få de innovative og vækstskabende produkter på markedet – det nationale såvel som det internationale – er det altafgørende, at de private virksomheder og det offentlige går i samme retning. Så kan der komme produkter på markedet, som har en chance for at skabe vækst og eksport for virksomhederne. Det er det, vi vil, kan og skal bidrage til” siger Trine Winterø, CEO, MTIC.

Forsøgsordning udvides
På sit møde tirsdag besluttede Vækstforum desuden, at en forsøgsordning med en udlånt medarbejder på Regionshospitalet i Horsens skal fortsætte og udvides til yderligere to hospitaler. Disse vil blive udvalgt i løbet af foråret. Dog skal denne beslutning først godkendes af regionsrådet.


Yderligere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Vækstforum og regionsrådet i
Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Trine Winterø, direktør
MedTech Innovation Center (MTIC)
Telefon: 2343 1802
tw@mtic.dk

Martin Hjorth, CEO
Innovaid ApS, Egå
Telefon: 8678 9933
Mobil: 2186 3088


Fakta om MTIC
MedTech Innovation Center (MTIC) er en selvejende fond. MTIC er finansieret af Vækstforum i Region Midtjylland samt EU’s strukturfonde. Første treårige bevilling i 2009 var på 35 mio. kr. Den nye, treårige bevilling er på 39 mio. kr. MTIC har seks ansatte, alle med kommerciel baggrund - og har adresse på Tueager 1, 8200 Århus N.

MTICs bidrag til virksomhederne er f.eks. hjælp til at finde den rigtige forretningsmodel, at skabe adgang til internationale markeder og hospitaler, forretningsudvikling, prototype-udvikling, markedsanalyser, afdækning af regulatoriske spørgsmål samt patentspørgsmål. Derudover afholder MTIC Masterclasses, hvor nationale og internationale eksperter kommer og deler ud af deres viden. Endvidere afholdes ”Meet the Entrepreneur”, hvor CEOs der selv er startet som iværksættere, kommer og fortæller om deres udfordringer på vejen til succes.
www.mtic.dk


Fakta om evauleringen
Den uvildige evaluering af MTIC blev foretaget af IRIS Group. Blandt rapportens konklusioner var:

  • Satsningen har haft det rigtige fokus. De gennemførte analyser viser, at manglen på forretningskritiske kompetencer udgør den mest centrale vækstbarrierer for mange af klyngens virksomheder.
  • Det er lykkedes at etablere et usædvanligt kompetent team i MTIC – med stor erfaring og en række komplementære spidskompetencer inden for kommercialisering af bio- og medtech produkter.
  • MTIC har en fleksibel og ubureaukratisk tilgang til virksomhederne. Det fremhæves blandt brugerne, at MTICs medarbejdere besidder en stærk evne til at identificere svage punkter i virksomhedens strategi og kompetencer. Samtidig er det lykkedes at etablere et miljø, hvor virksomhederne er trygge ved at lægge deres udfordringer og kompetencemæssige mangler frem.
  • MTIC har formået at opbygge et stærkt netværk af relevante eksperter med en bred vifte af spidskompetencer og har haft succes med at knytte eksperterne til virksomhederne.


Læs hele evalueringen