21-02-2012

En EU-konference om kultur under det danske EU-formandskab er et af de seks projekter, som Regionsrådet for Region Midtjylland onsdag bevilgede i alt godt to mio. kroner til.

Hvad er rollefordelingen mellem de enkelte medlemslande og EU, og hvor står kulturinstitutionerne og kunstnerne i forhold til dette?
Det er nogle af de spørgsmål, som skal besvares på den kulturkonference, som Regionsrådet i Region Midtjylland onsdag besluttede at yde 350.000 kroner i støtte til. Konferencen skal foregå i Herning i juni og skal være en del af det officielle danske EU-formandskabsprogram – hvis den øvrige finansiering går igennem. Den vil samle de politiske beslutningstagere, embedsmænd, kulturinstitutionerne og kunstnerne og har til formål at sætte fokus på det kulturelt mangfoldige Europa og skabe dialog om de kulturelle perspektiver ved det europæiske projekt.
Initiativet til konferencen kommer fra den selvejende institution Swinging Europe i Herning i samarbejde med Center for Kunst- og Interkultur, der er et nationalt viden-, kompetence- og formidlingscenter i København.
De øvrige partnere er blandt andet Kulturministeriet, Herning Kommune, Kulturregion Midt- og Vestjylland, Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, Det Danske Kulturinstitut, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Kunstmuseet HEART og Culture Action Europe, der er en paraplyorganisation for kulturinstitutioner i Europa.

Internationalt udsyn
Regionsrådets begrundelse for at støtte arrangementet findes blandt andet i den regionale kulturpolitiks satsning på internationalt samarbejde og udsyn. I forlængelse af denne har regionsrådet i forvejen afsat en pulje til etablering af europæiske partnerskaber og kvalificering af EU-projekter.
Bevillingen til konferencen samt til projekterne, som er nævnt nedenfor, kommer fra regionens kulturudviklingsmidler.


For nærmere oplysninger om regionens kulturmidler og de nævnte projekter:
Erik Bach Andersen, specialkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1710

Tine Engel Mogensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1716

For nærmere oplysninger om EU-konferencen:
Per Bech Jensen, direktør
DSI Swinging Europe
Telefon: 9628 8675 / 6094 1236


Regionsrådet gav samtidig bevillinger til følgende projekter:

SPOT på musik og Læring
Konferencen SPOT på musik og læring arrangeres af Videncenter for Musik og afvikles i forbindelse med SPOT-festivalen i Aarhus til maj 2012. Den skal sætte fokus på mulighederne for sociale medier i forbindelse med musik og læring.
Der blev bevilget 90.000 kr. til konferencen.
Info: Allan Morell, afdelingsleder
Viborg Musikskole
Telefon: 8787 3664

Animationsfestival i Viborg 2012
Animationsfestivalen i Viborg 2012 er en videreførelse af den eksisterende festival med nye elementer. Projektet omfatter en offentlig del med filmforevisninger og animationsrelaterede aktiviteter, en animationskonference for børn og unge, en konference om visuel læring og kreativitet samt en messe for ”Learning Games og Animation” som oplysningsmedie. Der blev bevilget 350.000 kr.
Info: Anna Kjærgaard, festivalkoordinator
Animationsværkstedet
Telefon: 8755 4964

Snedronningen
En tværæstetisk teaterkoncert med 600 børn og unge fra en lang række kulturinstitutioner i Midtjylland. Børnene og de unge samarbejder med professionelle kunstnere. Teaterkoncerten vil blive opført i Aarhus Musikhus i efteråret 2012. Kulturprinsen i Viborg og Aarhus Musikskole er koordinatorer for projektet. Der blev bevilget 340.000 kr. til projektet.

Den Blå Planet
Et cirkusprojekt for børn og unge. Projektet omfatter en række forskellige kunstarter plus idræt. Koordinatorer for projektet er igen Kulturprinsen i Viborg og Aarhus Musikskole. Musik- og kulturskolerne i Ringkøbing, Holstebro, Skanderborg og Silkeborg samt Randers Egnsteater er partnere i projektet, der ligeledes omfatter et nordisk samarbejde. Der blev bevilget 750.000 kr. til projektet.

Info om Snedronningen og Den Blå Planet:
Claus Reiche, udviklingschef
Kulturprinsen
Telefon: 8660 1415
Gunnild Bak de Ridder, udviklingskonsulent
Aarhus Musikskole
Telefon: 2137 9481

Kongres om billedkunst
Region Midtjylland har nedsat en tænketank, der skal fungere som sparringspartner omkring udvikling af regionens billedkunstpolitik. Regionen og tænketanken planlægger en kongres i efteråret 2012. Den skal bl.a. afdække, hvordan der kan skabes et levende kunstfagligt miljø i regionen. Der blev bevilget 190.000 kr. til kongressen.

Info: Inger Hørup, udviklingskonsulent
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1712