22-03-2012

Der har igen i år været stor søgning til det almene gymnasium og ikke mindst til HF-uddannelserne i Region Midtjylland. Nogle steder samler ansøgningerne sig rigelig meget omkring de store byskoler, så enkelte unge kan forvente at få et andet tilbud end deres 1. prioritet.

9.336 unge midtjyder har i år søgt ind på et af regionens 38 gymnasier. Det er en anelse færre end i fjor, hvor ansøgertallet toppede med 9.362.
I år er HF-kurserne særligt populære – godt 7 procent flere end i fjor har valgt HF.
Der er dog store udsving fra skole til skole. I Tarm er der nærmest kø med 63 procent flere ansøgere end sidste år, og topscoreren er Skanderborg Center for Uddannelse, der har fået 77 procent flere ansøgere end i 2011.
I alt har to ud af tre skoler fået flere ansøgere til HF end i fjor.

Forskydninger på STX
Samlet er tilgangen til det almene gymnasium faldet med knap 3 procent i forhold til rekordåret sidste år. Der er dog som på HF-området også her store forskelle mellem de forskellige skoler.
Også her ligger gymnasiet i Tarm højt på de unges ønskeliste med en fremgang på 43 procent. Andenpladsen går til Aarhus Katedralskole, som kan fremvise en fremgang på 39 procent.
Fremgangen for nogle skoler ses i sammenhæng med naboskolernes nedgang i ansøgertallet. Eksempelvis i Viborg, hvor de to gymnasier i byen fik lige mange ansøgere i 2011, men hvor der i år er sket en forskydning. Således har Viborg Katedralskole ”vundet” 100 elever, mens Viborg Gymnasium har oplevet et tilsvarende fald i ansøgningerne. Disse forskydninger mellem ansøgningerne til de enkelte skoler er helt normale.

Internationalt trækplaster
Endelig frister de internationale gymnasieuddannelser, IBerne, de unge. 203 unge eller 15 procent flere end i fjor, har søgt optagelse i en forberedelsesklasse til IB-uddannelsen, den såkaldte Pre-IB. IB udbydes på fire af regionens gymnasier, nemlig i Grenaa, Ikast, Struer og Aarhus.

Fordeling af eleverne
Arbejdet med at få eleverne fordelt på skolerne fortsætter i de kommende måneder. Langt hovedparten vil få deres 1. prioritet opfyldt, mens enkelte vil få tilbudt et andet gymnasium/HF-kursus. Hvor mange der skal fordeles afhænger af optagelsesprøverne, som finder sted lige efter påske. Eleverne vil senest mandag den 30. april få svar på, hvor de er optaget.

Se listen med de enkelte skolers ansøgningstalFlere oplysninger:

Simon Frost Mortensen, specialkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1107
simon.frost@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne