08-03-2012Et dynamisk kort, der viser, hvor vandet vil stemme op ved voldsomme skybrud. Det er et af de redskaber, som Region Midtjylland og kommunerne er i færd med at udarbejde. Sammen med erhvervslivet satser regionen på at bruge klimaændringer og andre samfundsudfordringer til at skabe nye forretningsområder.

Vandfyldte kældre og oversvømmede marker, byggegrunde og veje volder allerede nu problemer i Region Midtjylland.
Med udsigt til vådere og voldsommere vejrfænomener har Region Midtjylland og de 19 kommuner ikke bare sat sig for at udtænke forskellige måder at tilpasse sig klimaændringerne på, men også at være opmærksomme på de forretningsmuligheder, som klimaforandringerne rummer.
Således har regionen og kommunerne i den nye regionale udviklingsplan, som i disse uger er i offentlig høring, særligt fokus på både klimatilpasning og forretningsmuligheder.
Denne plan er en beskrivelse af den ønskede udvikling for regionen. Den skal ses som en fælles strategi for regionen, kommunerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de øvrige aktører i regionen.
Et af de aktuelle tiltag, som allerede er i gang, er udarbejdelsen af et regionalt skybrudskort, som markerer alle de steder, hvor vandet vil samle sig, hvis det regner så og så meget på så og så kort tid.

Regionale strategier
I den forløbne uge var Gert Schou (S), formand for regionens rådgivende udvalg vedrørende Regional Udvikling, i Bruxelles sammen med europæiske politikerkollegaer for at fortælle om Region Midtjyllands og de andre danske regioners strategier på klimatilpasningsområdet. Også EU's danske klimakommissær Connie Hedegaard deltog. Dette var samtidig en markering af, at regionen nu er i gang med arbejdet, som peger frem imod mere bæredygtige løsninger på vandområdet til gavn for både miljø og mennesker.
”Klimatilpasning er et nyt arbejdsfelt over hele verden, så hvis vi her i regionen kan lægge os i den forreste ende, når det gælder nye, bæredygtige løsninger på klimaudfordringerne, får vi alle fordelene. Dels får vi de bedste løsninger til gavn for borgerne, og dels er der et kæmpe forretningspotentiale for vores virksomheder”, siger Gert Schou.


Billedtekst:
En række europæiske politikere og embedsmænd deltog i den forgangne uge i møder i Bruxelles om klimatilpasning. På billedet ses: Fra venstre Rolf Johnsen (Region Midtjylland), Gjalt Gjaltema (Drenthe, Holland), Holland, Joop Kramer (Drenthe, Holland), Hans Fredborg (Region Midtjylland), Jaroslaw Słoma (Regionsminister Warmia-Masuria, Polen), Connie Hedegaard (Klimakommissær, EU), Tanja Klip Martin (Regionsminister, Drenthe Holland), Gert Schou (Formand for det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling, Region Midtjylland), Michael Theben (North Rhine Westphalen, Tyskland).

Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.Yderligere oplysninger:

Gert Schou, medlem af regionsrådet
og formand for udvalget
vedrørende regional udvikling
Region Midtjylland
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk

Rolf Johnsen, chefkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1994
Mobil: 2962 0830
rolf.johnsen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne