17-04-2012De midtjyske virksomheder har taget hånd om produktiviteten, der de senere år ikke har holdt trit med hverken det øvrige Danmark eller udlandet. Virksomhedslederne tror især på ændrede arbejdsgange, bedre ledelse og efteruddannelse, viser Region Midtjyllands undersøgelse.

Der skal nye arbejdsgange til, og både ledelse og medarbejdere skal uddannes bedre. Derudover bør der ske mere udveksling af viden mellem virksomheden og dens leverandører og samarbejdspartnere.
Det er i hovedtræk den opskrift, som de midtjyske virksomhedsledere tror på som middel til at øge produktiviteten i deres virksomheder.
Region Midtjylland har spurgt 500 ledere af små og mellemstore virksomheder om, hvilke metoder der kan øge produktiviteten hos dem, men også om, hvorvidt de er opmærksomme på produktiviteten som en kilde til mere indtjening.
Her svarer 83 procent ja – de er i høj eller nogen grad fokuseret på at forbedre produktiviteten som et middel til at få mere på bundlinjen. Og 78 procent har allerede sat tiltag i gang med henblik på at øge produktiviteten. Det er især de større virksomheder samt de innovative og vækstambitiøse, der svarer således.
Branchemæssigt ligger videnservice helt i top med produktivitet i fokus hos 97 procent af virksomhedslederne. I bunden ligger bygge/anlæg med 75 procent af de adspurgte.

Lønmodtagere og ledere enige
Spørgsmålene i Region Midtjyllands undersøgelse svarer til de spørgsmål, som Ugebrevet A4 sidste efterår stillede til knap 2.000 danske lønmodtagere, såvel i offentlige som private virksomheder.
Og overensstemmelsen mellem svarene fra de midtjyske virksomhedsledere og de danske lønmodtagere er stor. De giver stort set de samme bud på at forbedre produktiviteten, altså ændrede arbejdsgange, bedre ledelse og uddannelse til medarbejderne.
Enkelte forskelle er der dog, idet knap 60 procent af lønmodtagerne og kun knap 40 procent af lederne nævner, at man bør mindske internt bureaukrati og stress for at forbedre produktiviteten.

Konkurrenceevnen udfordret
Danmark har i en årrække haft problemer med at holde trit med resten af verden, når det gælder udviklingen i produktiviteten. Således var udviklingen i perioden 2007-2009 negativ og lå under gennemsnittet for OECD-landene.
I Danmark havde Region Midtjylland desuden i perioden op til finanskrisen en kedelig bundplacering blandt de fem regioner, og eksperter har i flere år udtrykt bekymring for virksomhedernes fortsatte konkurrenceevne.
”Virksomhederne er øjensynlig blevet opmærksomme på produktiviteten som kilde til vækst, og det er glædeligt”, siger afdelingschef Bent B. Mikkelsen, Regional Udvikling i Region Midtjylland.
”Region Midtjylland har adskillige tilbud til virksomhederne om at forbedre produktiviteten – en stor del af vores erhvervsudviklingsstrategi handler eksempelvis om at efteruddanne ledere og medarbejdere og skaffe flere højtuddannede ud i virksomhederne”, siger Bent B. Mikkelsen.


Billedtekst:
Spørgsmålet til henholdsvis virksomhedsledere og lønmodtagere lød: ” I hvilken grad er det i din virksomhed/på din arbejdsplads muligt at forbedre produktiviteten ved at …?”
Kun virksomhedslederne fik mulighed for at svare ”Forbedre udveksling af viden med leverandører og samarbejdspartnere”.
Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar 2012, samt Analyse Danmark for Ugebrevet A4, oktober 2011.
Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få den i høj opløsning ved at klikke på den.

Se hele Region Midtjyllands undersøgelse
Læs om Det midtjyske Vækstlag
Se Ugebrevet A4’s undersøgelse om produktivitet

Flere oplysninger:

Søren Tranberg, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2148 0844
soeren.tranberg@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne