11-05-2012Region Midtjylland er en af seks danske virksomheder, der er nomineret til årets MIAPRIS. Den går til en dansk arbejdsplads, der gør en særlig indsats for at fremme mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet.

Den eftertragtede erhvervspris, der uddeles af Institut for Menneskerettigheder, overrækkes til vinderen ved årets Folkemøde den 14. juni på Bornholm.

De nominerede i kampen om at være bedst til at fremme mangfoldighed i arbejdslivet er:

 1. Store private virksomheder:
  A.P. Møller/Mærsk A/S
  Arriva Danmark A/S
 2. Store offentlige virksomheder:
  Region Midtjylland
  Skatteministeriets Koncern
 3. Mindre og mellemstore virksomheder:
  Bilka OneStop
  Social- og Sundhedsskolen Skive-Viborg-Thisted 
Region Midtjylland har siden regionen blev oprettet i 2007 haft en mangfoldighedspolitik i organisationen. Og i dag er Region Midtjylland med sine 30.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser, som gør sig særligt bemærket i forhold til at sikre mangfoldighed og ligebehandling på arbejdspladsen.

Regionen har ansvaret for drift af hospitaler, psykiatrien og sociale institutioner i Midtjylland. Regionen står også for den regionale udviklingsplan, der omfatter f.eks. turisme og erhvervsudvikling samt aktiviteter i forhold til den regionale vækst. Region Midtjylland er én af Danmarks største arbejdspladser med 32.000 ansatte.

Stolthed
Regionsdirektør Bo Johansen udtaler:
- Region Midtjylland er stolte af at være nomineret til MIAPRISEN 2012. Som direktør i Region Midtjylland lægger jeg vægt på, at regionen har en mangfoldig medarbejdersammensætning, hvor samarbejds- og ledelseskultur giver plads til og aktivt udfordrer potentialet i faglig mangfoldighed, og hvor mangfoldighed bruges strategisk som et innovationsperspektiv. Mangfoldighed i personalesammensætningen kan forbedre borgernes/patienternes tilfredshed i forhold til pleje og behandling, f.eks. fordi man som borger/patient møder medarbejdere, som kan bygge bro mellem flere kulturer, eller gøre det muligt at kommunikere på flere sprog. Region Midtjylland tænker også mangfoldighed ind i rekruttering og ”employer branding.

Bredden i arbejdet med mangfoldighed
Dommerkomitéens nomineringsbegrundelse:
- Region Midtjylland har, sin store størrelse til trods, funderet mangfoldighedsindsatsen grundigt og systematisk i organisationen. Regionens mangfoldighedspolitik har været tænkt ind siden regionens dannelse og er udviklet siden. Der er gjort en stor indsats for at udbrede politikken til hele organisationen, og man kan i dag se, hvordan den når hele vejen fra topledelsen og ud i alle relevante udvalg. Regionen skal have særlig anerkendelse for at involvere sine medarbejdere og for at gøre arbejdspladsen inkluderende for alle. F.eks. gennem stillerum, uniformer og kantineordninger, hvor der er taget højde for folks forskelligheder. Alle har plads til at være, den de er. En speciel ros skal de også have for at have gjort arbejdspladsen tilgængelig for folk med fysiske handicap. Og for at følge op med evalueringer og målinger for hele tiden at sikre, at man er på sporet!

Dommerkomiteens klare indtryk er, at Region Midtjylland til fulde har forstået bredden i arbejdet med mangfoldighed. Bl.a. ved at fokusere på tre indsatsområder, som på nuværende tidspunkt er køn, handicap og etnicitet – uden dog at bortprioritere de andre forskelle. Systematik, grundighed, opfølgning og evaluering er i denne sammenhæng vigtige ord. Og det er alle mærkater, Regionen med stolthed kan sætte på sin indsats. Et stort tillykke herfra.