31-05-2012Fra fredag eftermiddag vil tusinder af borgere og virksomheder stå uden internetforbindelse på grund af Skylines konkurs. Katastrofalt, mener Region Midtjylland, der nu beder regeringen hjælpe dem, der ikke har noget alternativ til Skyline. Vi kan ikke bare se til, mens borgerne uforskyldt kobles af fællesskabet, siger regionsrådsformanden.

Fredag klokken 16 er det slut med det trådløse internet, der igennem flere år har sikret bredbånd til tusinder af borgere og virksomheder i landdistrikterne. Med et slag mister kunderne hos det konkursramte firma Skyline netforbindelsen til omverdenen og bliver dermed presset på deres levebrød. Det gælder landmænd, sommerhusudlejere, indehavere af campingpladser og mange andre erhvervsdrivende i yderområderne – plus alle dem, som hidtil har brugt netadgangen til at passe deres arbejde hjemmefra. Samtidig er det slut med at shoppe på nettet, gå på netbanken, kontakte Skat og alle de andre gøremål, der tager udgangspunkt i en brugbar netforbindelse.
”Det er en katastrofe for udviklingen i landdistrikterne, hvis disse kunder lades i stikken”, siger fungerende regionsrådsformand i Region Midtjylland Bente Nielsen.
”Vi kan ikke bare se til, mens vores borgere og virksomheder uforskyldt kobles af fællesskabet. Og situationen bliver værre for hver dag, der går”.

Brev til tre ministre
I et brev til erhvervsminister Ole Sohn, landdistriktsminister Carsten Hansen og fødevareminister Mette Gjerskov beder Regionsrådsformanden således om hjælp til kunderne i Skylines konkursbo. Dels i form af en akut indsats, der skal holde netforbindelsen i live her og nu, og dels i form af en mere langsigtet løsning.
”I dagens Danmark må vi snart til at opfatte en anstændig netforbindelse som en selvfølge – på linje med forsyningen af el og vand. Hvis det pludselig var københavnerne, der stod uden net, er jeg sikker på, at alle gode kræfter blev lagt i en løsning”, siger Bente Nielsen.

Bredbånd og mobildækning
Det var Region Midtjylland, der i 2008 indgik et samarbejde med Landscentret, LandboMidtØst, Heden & Fjorden samt firmaet Skyline, og regionen blev den første af landets fem regioner, hvor alle borgere og virksomheder fik mulighed for trådløs dækning.
Siden har regionen kæmpet for også at få mobildækningen i de tyndere befolkede egne forbedret, og senest er regionen indgået i et samarbejde med teleudbyderne, kommunerne og Erhvervs- og Vækstministeriet om en uvildig undersøgelse af den faktiske og oplevede mobildækning.

Situation kræver handling
”Vi er nødt til at sikre et minimum af service til alle borgere – også på it-området og også til dem, der bosætter sig uden for de store byer. Det er en naturlig følge af den udvikling, vi vælger, når vi eksempelvis integrerer it i alle fag i folkeskolen og satser på at udvikle velfærdssamfundet med telemedicinske løsninger. Og her er en helt akut situation, som kræver handling”, siger regionsrådsformand Bente Nielsen.


Se brevet til ministrene


Flere oplysninger
Bente Nielsen, fungerende formand for
Regionsrådet for Region Midtjylland
Telefon: 8682 2291 / 4019 8682 / 2925 9912 / bente.nielsen@rr.rm.dk

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
erik.sejersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne