30-05-2012
Det kan betale sig at samarbejde – også, når man bejler til Region Midtjyllands kulturpulje. Mange af de projekter, der i denne omgang får tilskud fra puljen, handler om netværk og samarbejde – inden for så forskellige områder som musik, betonkunst, naturoplevelser og social inklusion.

11 kulturprojekter får en samlet støtte på 1,4 mio. kroner fra Region Midtjyllands kulturpulje. Det besluttede Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde onsdag. De 11 projekter er udvalgt blandt de 78 ansøgninger, som var indkommet ved ansøgningsfristens udløb i marts.

Samarbejder om smal musik…
Foreningen Amp-up med base i Aarhus har fået tilskud til projektet ”Amp-Up.dk – Amplifying Musicians Professionally Up”. Projektet skal forstærke allerede eksisterende netværk inden for musikgenrerne electronica, jazz og world og etablere nye, professionelle netværk og forpligtende samarbejder mellem talentlag, medier, musisk-kreative uddannelser, spillesteder og koncept- og forretningsudviklere i Region Midtjylland. Formålet er at professionalisere talent- og vækstlaget inden for de smalle musikgenrer og at udvikle kompetencegivende forløb, samarbejder og videndeling mellem parterne.

…alternative koncertsale…
Ensemblet Lydenskab har fået tilskud til et projekt om ”pop-up koncertsale” i Grenaa, Odder og Ringkøbing. Ensemblet slår sig ned en uge i en tom butik i centrum af byen. Her samarbejder de med professionelle lokale og nationale kunstnere om små og større arrangementer – koncerter, workshops, performances, foredrag m.v. – på tværs af genrer, institutioner og generationer. Ideen er at skabe et professionelt kulturudbud, der går i dialog med lokalsamfundet, og at skabe forløb, hvor kunst og musik produceres i åbne processer mellem professionelle kunstnere og musikere, institutionerne i byen og de kreative vækstlag.

…bølger…
Der bliver også bygget broer i innovations- og uddannelsesprojektet ”Bølger i hverdagen”, som Remisen Brande Kultur- og Konferencecenter har fået tilskud til. Kultur og naturvidenskab kobles sammen, og der sker også en kobling mellem skoler, kultur- og erhvervsliv.

…beton…
Der er lagt op til et samarbejdsprojekt mellem kunstnere, lokalbefolkning, turister, betonfagfolk, naturarbejdere og lokal industri, når Foreningen Betonlaboratoriet Samsø inviterer til beton- og skulpturworkshoppen ”Steder” i september. På workshoppen skal 10 internationale kunstnere samarbejde om at eksperimentere med beton og skabe skulpturer – i dialog med den omgivende natur, lokalbefolkningen, øens historie og de besøgende på stedet. Lokalbefolkningen inddrages bl.a. for at lokalisere særlige historiske steder eller steder med en tilknyttet myte eller anekdote.

…naturoplevelser…
Teaterforeningen Secret Hotel har fået tilskud til at skabe et ”vandringsværk” til landsbyen Bogens i Mols Bjerge. Lokale borgere og inviterede kunstnere udvikler værket sammen og undersøger, hvordan mennesker interagerer med og opfatter de omgivelser, de bevæger sig rundt i. Der bliver afviklet en række vandringer i Mols Bjerge i juni og juli, og der er mulighed for siden at flytte vandringsværket til andre lokaliteter i regionen.

…kystkultur…
Der er fokus på nordisk samarbejde, når et partnerskab af forskellige foreninger afholder ”Nordisk Kystkulturuge 2012” i Ebeltoft. Det foregår med bl.a. sejlads og præsentation af gastronomi og håndværk. Man forventer, at 80 ældre træskibe og 4-500 aktive deltagere fra Norge, Sverige, Færøerne, Island og Danmark lægger vejen forbi. Hensigten er at bevare, synliggøre og formidle den nordiske kystkultur.

…kvinder og teater…
Odin Teatret i Holstebro har fået tilskud til den internationale festival Transit VII ”Crisis and Invention”. Transit er en tilbagevendende festival om kvinder og teater, som denne gang fokuserer på krisebegrebet og kunstværket. Et vigtigt formål med festivalen er at fastholde og udbygge netværket af kvindelige kunstnere, som er opbygget via de tidligere Transit-festivaler, og at inddrage kunstnere og forskere uden for scenekunstområdet i festivalen og netværket omkring den.

…og social inklusion
Endelig har Gaia Museum Outsider Art i Randers fået tilskud til et internationalt seminar om social inklusion og beskæftigelse i den kulturelle sektor. Seminaret har titlen ”Embracing Difference”, og formålet er at fremme den sociale inklusion af mennesker med særlige behov (f.eks. med diagnoser som ADHD, autisme, Aspergers syndrom eller generelle udviklingshandicap) inden for museer, arkiver og andre kulturinstitutioner i Europa. Mere specifikt ønsker man bl.a. at etablere et internationalt netværk og et internationalt forum for idé- og erfaringsudveksling på området.

Støtte til musik og sang
Også de unge musik- og sangtalenter får glæde af den regionale kulturpulje. Den selvejende institution Hvide Sande Masterclass har fået tilskud til at afholde international masterclass for unge klassiske musikere samt til uropførelse af nyt værk, koncerter og et mere forankret samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium.
Den Jyske Sangskole i Herning har fået tilskud til projektet ”Find Din Stemme – mere sang i skoledagen”, der gennem kurser, personlig sparring og sangundervisning vil give et sangfagligt løft til musiklærerne i 1.-6. klasse på skoler i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Samtidig vil eleverne få mulighed for at møde en professionel sangkultur gennem f.eks. opera¬workshops. Formålet er at fremme sangens rolle i musiktimen og styrke fødekæden af sangglade børn, som vælger at søge mod kor, musikskoler og Musikalsk GrundKursus.

It og kreativitet
Der er en anden form for kreativitet på skemaet, når Den Kreative Skole i Silkeborg afholder festivalen ”A Tecnicolor Dream Part 3”. Den handler om it og kreativitet og skal vise undervisningsverdenen, hvor spændende, kreativt og inspirerende det kan være at udfolde sig med en computer. Festivalens program omfatter workshops om bl.a. elektronisk musik, animation, video, lommefilm, iPad-billedkunst og -komposition, 3D-animation, hiphop/breakdance og filmmusik.


Følgende har fået støtte:

• Foreningen Amp-up til projektet ”Amp-up.dk – Amplifying Musicians Professionally Up”, 200.000 kr.
• Ensemblet Lydenskab til projektet ”Pop-up koncertsale i tomme butikker i Grenaa, Odder og Ringkøbing”, 200.000 kr.
• Den selvejende institution Hvide Sande Masterclass til projektet ”Hvide Sande Masterclass 2012”, 100.000 kr.
• Den Jyske Sangskole til projektet ” Find din stemme – mere sang i skoledagen”, 100.000 kr.
• Foreningen Betonlaboratoriet til projektet ”Steder: En beton- og skulpturworkshop”, 200.000 kr.
• Foreningen af Dansk Kystkultur til projektet ”Nordisk Kystkulturuge 2012”, 100.000 kr.
• GAIA Museum Outsider Art til seminaret ”Embracing Difference”, 50.000 kr.
• Odin Teatret til festivalen ”Transit VII: Crisis and Invention”, 200.000 kr.
• Remisen Brande Kultur- & Konferencecenter til projektet ”Bølger i hverdagen”, 100.000 kr.
• Den Kreative Skole i Silkeborg til festivalen ”A Tecnicolor Dream Part 3”, 100.000 kr.
• Teaterforeningen Secret Hotel til projektet ”Tanke-gange – et vandringsværk”, 50.000 kr.Billedtekst:
I forbindelse med et ”vandringsværk”, som Region Midtjyllands kulturpulje støtter, bliver der afviklet en række vandringer i Mols Bjerge i juni og juli.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger
Erik Bach Andersen, specialkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1710

Tine Engel Mogensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1716
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne