21-05-2012
Langt de fleste midtjyske virksomheder mener, at service spiller en stor eller afgørende rolle for deres indtjening – og at betydningen blot bliver større fremover. Det viser Region Midtjyllands undersøgelse blandt 500 små og mellemstore virksomheder.

Nogle virksomheder lever af et fysisk produkt, mens andre lever af viden eller service. Nogle ligger i de større byer, mens andre er beliggende på landet, og nogle har fem ansatte, mens andre har 25 eller 200. Fælles for dem er dog, at service spiller en stor rolle for deres evne til at tjene penge.
I en undersøgelse foretaget blandt 500 små og mellemstore midtjyske virksomheder angiver 82 procent, at service har ”stor” eller ”afgørende” betydning for indtjeningen. Selv i den fjerdedel af virksomhederne, hvor salget udelukkende omfatter fysiske produkter, er meldingen for 80 procents vedkommende, at service har stor eller afgørende betydning for indtjeningen.
En betydelig andel, nemlig 78 procent mener endvidere, at deres virksomhed netop er kendt som en, der leverer god service.

Service bliver endnu vigtigere
62 procent af samtlige virksomheder mener, at service vil få en stigende betydning for virksomhedens indtjening i fremtiden, mens kun tre procent tror på en faldende betydning. Resten svarer ”uændret”.
De har også nogle bud på, hvad de vigtigste elementer i deres virksomheds service bliver i de kommende år. Først og fremmest nævner de rådgivning, kvalitet og fleksibilitet.
Derefter følger to grupper af serviceelementer – de håndgribelige som hurtighed og leveringssikkerhed samt de mere personlige som tillid, troværdighed og kundepleje.

Professionalisering
Trods den store opmærksomhed, som virksomhederne har på betydningen af service, virker deres indsats for at professionalisere og styrke denne del af forretningen noget spredt.
Således svarer 40 procent, at de i mindre grad eller slet ikke bruger ressourcer på at uddanne medarbejderne i at levere service.
72 procent angiver, at de kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke bruger kræfter på at effektivisere arbejdsgange, værktøjer og metoder til at levere service.
Og 58 procent svarer, at de kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke har standardiseret deres service, så de leverer den samme service til forskellige kunder.
Undersøgelsen af virksomhedernes forhold til service som kilde til indtjening og vækst vil blive brugt i Region Midtjyllands videre arbejde, herunder bl.a. i planlægningen af nye erhvervsfremmetilbud og identifikation af fremtidige, konkurrencedygtige forretningsmodeller.Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag


Billedtekst: Virksomhederne har stor opmærksomhed på, at service har betydning for deres indtjening – uanset om det er en servicevirksomhed eller en ren produktionsvirksomhed. Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få den i høj opløsning her.


Flere oplysninger:

Søren Tranberg, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2148 0844
soeren.tranberg@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne