26-06-2012Fortsat krav om højere produktivitet, men ingen ekstraordinære besparelser. Det er hovedlinjen i de overordnede rammer for næste års budget inden for sundhed, Regional Udvikling og administrationen, som forretningsudvalget i Region Midtjylland vedtog tirsdag 26. juni.

Næste års sundhedsbudget har et råderum til yderligere service på 166 mio. kr. Forretningsudvalget i Region Midtjylland vil bruge råderummet på at udbygge psykiatrien (15,8 mio. kr.), på udgifter til de praktiserende læger (55 mio. kr.) og på en reservepulje til udgifter, som erfaringsmæssigt er vanskeligt styrbare (50 mio.kr). Det gælder for eksempel ny dyr medicin. Desuden indarbejdes der en pulje til uforudsete udgifter (45,3 mio.kr.).

- Det er et stramt budget. Blandt andet stiller vi fortsat krav om 3 procents øget produktivitet på hospitalerne. I psykiatrien og den centrale administration er der et produktivitetskrav på 2 procent i forhold til 2012. Men der er ikke lagt op til besparelser. Regionsrådet har tidligere vedtaget en omfattende spare- og omstillingsplan for 2011 og 2012. Mange initiativer rækker ind i 2013, og de skal have lov at virke, siger fungerende regionsrådsformand Bente Nielsen (SF).

Budgettet lægger på den anden side ikke op til en række nye initiativer:

- Vi holder næsen i sporet og er glade for, økonomisk krise til trods, at kunne fortsætte de mange store projekter, vi har igangsat, siger Bente Nielsen.

Anlægsprojekter
På anlægssiden lægger rammerne op til, at Region Midtjylland kan gennemføre de tre kvalitetsfondsprojekter i Aarhus, Gødstrup og Viborg som forudsat i planlægningen.

Det øvrige anlægsbudget er meget stramt. Det betyder, at bl.a. byggerierne af de nye fælles akutmodtagelser i Randers og Horsens kun kan gennemføres ved at ikke at købe, men lease medicoteknisk udstyr for 137 mio. kr.

- Fra politisk side ønsker vi at virkeliggøre de flotte visioner i hospitalsplanen med fem moderne akuthospitaler. Det kræver en høj grad af budgetdisciplin i hele vores organisation. Ikke mindst fordi vi med en ny budgetlov får en strammere statslig styring, siger Bente Nielsen.

Regional Udvikling
På området for Regional Udvikling reduceres budgettet for 2013 med 5,4 mio. kr., som følge af økonomiaftalen 2011, hvor der blev aftalt at omprioritere midler fra Regional Udvikling til Sundhed.

Budgetdrøftelser til efteråret
Efter at forretningsudvalget nu har fastlagt de overordnede rammer, skal indholdet drøftes nærmere i løbet af efteråret. Her vil puljen til uforudsete udgifter i givet fald komme i spil.

- Vi har i regionsrådet løbende talt om forbedringer på flere fronter. Blandt andet vedtog vi i foråret en fødeplan, der kræver ekstra finansiering på 2,5 mio. kr. i 2013. Den og andre gode politiske diskussioner har vi til gode, og det sidste punktum for budget 2013 bliver først sat i september, siger Bente Nielsen.

Fakta om budgetdrøftelserne

  • 14. august: Forretningsudvalget førstebehandler forslag til budget 2013
  • 22. august: Regionsrådet førstebehandler forslag til budget 2013
  • 11. september: Budgetforligsdrøftelser i regionsrådet
  • 18. september: Forretningsudvalget andenbehandler forslag til budget 2013, herunder eventuelle ændringsforslag
  • 26. september: Regionsrådets andenbehandler og vedtager forslag til budget 2013, herunder eventuelle ændringsforslag.

Flere oplysninger