13-06-2012Midtjyderne kommer til at køre både billigere og grønnere med offentlige transportmidler. Regeringens trafikaftale giver 4 Desirotog og eldrift på Grenaa-/Odderbanen, lavere billetpriser, Hypercard til flere unge, lige som det bliver muligt at servicere de tyndtbefolkede områder bedre.

Særdeles tilfredsstillende – til et tital med pil opad.
Den karakter får regeringens nye trafikforlig af fungerende regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bente Nielsen (SF).
”Forliget vil komme rigtig mange midtjyder til gode i form af både billigere og grønnere trafik”, siger Bente Nielsen.
Ifølge Bente Nielsen har regionsrådet længe arbejdet for at få samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen, så man kan køre fra Odder til Grenaa uden at skifte, og det bliver nu en realitet, idet regeringen afsætter 140 millioner kroner til 4 Desirotog, der skal køre på den samlede bane. Det glæder også Bente Nielsen, at forliget indebærer et ønske om at elektrificere hele Grenaabanen.

Bedre tilbud på landet
”Derudover har vi i regionsrådet længe ønsket at skabe særlige offentlige transporttilbud til dem, som bor i de tyndtbefolkede områder, og det giver forliget økonomisk mulighed for. Endelig bifalder vi udvidelsen af Hypercard, ungdomsrabatkortet til den kollektive trafik. Det er vigtigt, at de unge kan komme billigt til deres uddannelser, når vi ønsker, at alle unge får en uddannelse”, siger Bente Nielsen.

Se hele trafikforliget


Billedtekst: Det nye trafikforlig betyder blandt andet 140 mio. kroner til indkøb af fire Desirotog, der skal køre på den snart forenede Grenaa/Odderbane. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger

Bente Nielsen, fungerende formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841
Mobil: 4019 8682 / 2925 9912
bente.nielsen@rr.rm.dk

Henrik Brask Pedersenn, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1800
Henrik.brask@ru.rm.dk

Per T. Holm, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1818
Mobil.: 2460 0905
per.holm@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne