19-06-2012Med beslutningerne på regionsrådets møde onsdag er der nu bevilget 37 mio. kroner af de 55 mio., som regionen vil støtte kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 med. Pengene vil gå til kultur og kreative erhverv og bevilges under forudsætning af, at den internationale jury vælger Aarhus frem for Sønderborg som kulturhovedstad.

I sidste uge afleverede Aarhus sammen med alle kommuner i regionen og Region Midtjylland den endelige ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Til august vil den internationale jury afgøre om det bliver Aarhus eller Sønderborg, som løber med titlen.
Regionsrådet for Region Midtjylland vedtog i 2011 en hensigtserklæring om at støtte kulturhovedstadsprojektet med 55 mio. kroner. Regionsrådet nu fulgt denne beslutning op med bevillinger til Fonden for Aarhus 2017 på i alt 37 mio. kroner. Bevillingerne, der er givet af kulturmidlerne og erhvervsudviklingsmidlerne, gælder årene 2013-2015, mens resten først skal bevilges i 2015. Forudsætningen er, at Aarhus udpeges som Europæisk Kulturhovedstad, og at der opnås tilsagn om den aftalte offentlige finansiering på 400 mio. kroner.

Led i kulturarbejdet
Hvis det lykkes Aarhus at løbe med titlen som europæisk kulturhovedstad, får det betydning for hele regionen. Region Midtjyllands indsats på områder som kultur og kreative erhverv vil blive afstemt og styrket gennem tværgående netværk, der ligger i naturlig forlængelse af det arbejde, som regionen har støttet siden sin oprettelse i 2007.
I regionen eksisterer der netværk inden for museumsområdet, teaterområdet, musikskoleområdet og børnekulturområdet. Disse tværkommunale netværk føder nu projekter og udviklingsprogrammer ind i rammerne af kulturhovedstadsprojektet Rethink 2017, som udfoldes i perioden 2013 til 2017. I selve kulturhovedstadsåret vil projektet kulminere med spektakulære events fordelt ud over hele regionen.

Kulturpuljemidlerne
Hvis Aarhus bliver kulturhovedstad, vil regionens kulturpulje, der hidtil har uddelt støttemidler to gange årligt, blive lukket i perioden 2013-17. Regionen vil dog stadig bevilge støtte til større strategiske projekter, der understøtter udvikling og netværk på kulturområdet.

De kreative erhverv
Region Midtjyllands fokus på de kreative erhverv kommer også til udtryk i kulturhovedstadsprojektet. Her vil en række tiltag knytte an til det regionale initiativ ”KREATIVE PARTNERSKABER”. Det går ud på gennem tværfaglige og tværgeografiske partnerskaber at understøtte udviklingen af de kreative virksomheder og vækstvilkårene for det kreative erhverv.

Slutspurt markeres
Region Midtjylland markerer afleveringen af den endelige ansøgning til titlen som kulturhovedstad ved at opsætte bannere på regionshusene i henholdsvis Viborg, Horsens, Holstebro og Aarhus. Kulturhovedstadsprojektet er bygget op i overensstemmelse med centrale regionale strategier og visioner, der på bannerne beskrives med teksten: ”Rethink Samarbejde, kultur, turisme, erhverv i vores region. Samtlige 19 kommuner og Region Midtjylland står bag kulturhovedstadsprojektet”.


Billedtekst:
I den kommende tid til bannere som dette gøre opmærksom på Aarhus’ kandidatur til at blive europæisk kulturhovedstad. Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få den i høj opløsning ved at klikke på den.


Flere oplysninger

Erik Sejersen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
erik.sejersen@ru.rm.dk

Erik Bach Andersen, specialkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1710

Tine Engel Mogensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1716

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne