22-06-2012
Det er de regionale vækstfora, der om nogen kan fremme virksomhedernes konkurrenceevne. Det skriver OECD i en rapport om indsatsen for at styrke innovation og vækst i Midtjylland og Syddanmark. Rapporten anviser også løsninger på en række udfordringer og nævner blandt andet, at staten i højere grad kan understøtte den regionale vækstindsats.


Efter godt et års arbejde med at gennemgå det midtjyske og det syddanske innovationssystem er OECD ikke i tvivl: De regionale vækstfora spiller en nøglerolle, når det gælder om at fremme innovation og konkurrenceevne – både på regionalt og på nationalt plan.
”Rapporten viser, at de regionale vækstfora spiller en vigtig rolle med at booste den regionale økonomi. De bidrager i høj grad til at prioritere regionale investeringer, hvilket er vigtigt i en situation, hvor det økonomiske råderum er begrænset”, siger Karen Maguire fra Regional Development Policy Division i OECD’s hovedkvarter i Paris. Hun tilføjer, at det effektive offentligt-private samarbejde i de danske regionale vækstfora er en model til efterfølgelse for andre regioner i OECD.
Regionerne er endda bedre rustet end staten til at udnytte synergien imellem innovation og løsning af samfundsmæssige udfordringer i bestræbelserne på at skabe vækst. Her kan staten så understøtte de regionale strategier med sin erhvervspolitik, hedder det i OECDs rapport.
Det gælder blandt andet i forhold til produktiviteten, som både i de to regioner og i Danmark som helhed er et smertensbarn, fordi den udvikler sig for langsomt sammenlignet med andre lande. Her er løsningen ifølge OECD at udnytte de regionale styrkepositioner og satse endnu hårdere på at sikre, at der er den arbejdskraft til rådighed, som virksomhederne efterspørger.

Fremtidigt arbejde
OECDs rapport er et review, en tilbundsgående undersøgelse, som Region Midtjylland og Region Syddanmark sammen bestilte i 2011. Resultaterne skal bruges til at sikre, at de to vækstfora i Midtjylland og Syddanmark bruger deres kræfter rigtigt i bestræbelserne på at understøtte vækst og innovation.

På rette spor
”I regionerne gør vi et stort arbejde ud af at kortlægge erhvervslivets udfordringer og finde de bedste løsninger, for når vi kender udfordringen, kan vi arbejde på løsningerne. Set i det lys er det enormt positivt, at OECD støtter vores arbejde med at turde udvikle regionale styrkepositioner”, siger Carl Holst, formand for Vækstforum i Region Syddanmark
Han hæfter sig ved, at OECD også kommer med eksempler på, at samarbejdet på tværs af regioner kan blive bedre.
”Midtjylland har som eksempel styrker inden for fødevarer, som syddanske virksomheder skal have gavn af, og tilsvarende er Syddanmark stærke inden for grøn offshore”, siger Carl Holst.
Han mener dog også, at rapporten først og fremmest anerkender det store arbejde i de regionale vækstfora.
”I både Region Midtjylland og Region Syddanmark har vi siden 2008 arbejdet målrettet med vores regionale styrker, og det betyder meget for os med en blåstempling fra så anerkendt en organisation som OECD. Jeg hæfter mig også ved, at OECD anbefaler staten at understøtte vores arbejde endnu mere”, siger han.

Arbejdet lykkes
Koncerndirektør i Grundfos Lars Aagaard er som fungerende formand for Vækstforum Midtjylland med til at bane vejen for bedre regionale rammer for at drive virksomhed. Og han kan se, at det lykkes.
”Det så jeg i forbindelse med etableringen af et nationalt testcenter for vindmøller i Vestjylland. Det er min overbevisning, at det vedvarende pres fra de regionale vækstfora var udslagsgivende for, at centeret blev etableret. Uden det havde produktudviklings¬aktiviteterne i de vindmøllevirksomheder, der spiller så stor en rolle for vores to regioner, haft vanskelige kår”, siger Lars Aagaard.
Han tilføjer, at vækstforaene gør en forskel for mange typer af virksomheder – også de små. Eksempelvis har en af finalisterne i DRs Væxtfaktor-konkurrence – Webstech i Tjele, som laver sensorteknologi til at overvåge landbrugsafgrøder – haft nytte af de regionale erhvervsfremmetilbud.

Vækst i provinsen
Lars Aagaard hæfter sig i øvrigt ved OECD-rapportens ord om en betydelig vækst uden for hovedstadsregionen.
”Der står sort på hvidt, at vækst ikke kun sker i storbyområder. De områder, der nu udgør Region Syddanmark og Region Midtjylland, har tilsammen bidraget mere til den økonomiske vækst i Danmark end hovedstadsregionen”, siger Lars Aagaard.
Region Hovedstaden fik i 2009 gennemført et lignende review.


Flere oplysninger:

Carl Holst, formand for Syddansk
Vækstforum og formand for regionsrådet
i Region Syddanmark
Telefon: 4032 5210
carl.holst@syddanmark.dk

Lars Aagaard, fungerende formand for
Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 8750 1239
laagaard@grundfos.com

Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør
Region Syddanmark
Telefon 2920 1975
mikkel.hemmingsen@regionsyddanmark.dk

Lars Vildbrad, vicedirektør
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1000
lars.vildbrad@ru.rm.dk

FAKTA
Under arbejdet med undersøgelsen har medarbejdere fra OECD bl.a. været på to arbejdsbesøg i Region Midtjylland og Region Syddanmark. På det første besøg, der fandt sted i juni 2011, deltog også internationale erhvervsfremmeeksperter fra Storbritannien og Norge.
OECD-medarbejderne holdt møder med medlemmer af vækstforum og regionsråd, repræsentanter for både små og store virksomheder i de to regioner (med en hovedvægt på virksomheder inden for regionernes satsningsområder), erhvervsfremmeaktører, personer fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt nationale, regionale og kommunale embedsmænd.
Reviewet blev drøftet af OECDs Territorial Development Policy Committee i Paris den 12. juni 2012 og blev efterfølgende godkendt den 15. juni 2012.

OECD-konference i september
Rapporten med OECDs vurderinger og anbefalinger præsenteres på en konference på Hotel Legoland i Billund den 5. september 2012.

Se et uddrag af rapporten