08-06-2012

I dette nyhedsbrev kan du læse om regionens netop veloverståede Central Denmark Days i Shanghai, som fandt sted fra d.15.-17. maj. Dagene dækkede og promoverede eksisterende samarbejdsaktiviteter og er samtidig en opvarmning til 10 års jubilæet for regionens Shanghai samarbejde – jubilæet finder sted i Region Midtjylland næste forår.

Dagene indeholdt både en spændende Midtnet event, et besøg hos vores nye samarbejds-distrikt, Huangpu, med fokus på ældrepleje, interessante drøftelser med den nye internationale chef fra Shanghai Foreign Affairs, som har en baggrund på den kinesiske ambassade i Danmark.
Hertil kommer en meget vellykket deltagelse på hjælpemiddelmessen China Aid for de deltagende virksomheder fra Danish Rehab Group samt et seminar, hvor bl.a. VIA University College holdt oplæg og gødede jorden for lovende samarbejder fremover.

Læs nyhedsbrevet


Siden 2003 har Region Midtjylland og Shanghai haft et søsterbysamarbejde. Fra 2006 har regionen haft et repræsentationskontor i Shanghai bemandet med en dansk og en kinesisk medarbejder. Derudover varetages indsatsen i Shanghai af en medarbejder på regionens hovedkontor i Viborg. Shanghaikontoret ligger sammen med Innovationscenter Denmark, som er en del af Udenrigsministeriet.

Arbejdet i Shanghai fokuserer på at videreudvikle de gode relationer til Shanghai bystyre, så det kan være til gavn for regionens virksomheder og institutioner. Kontoret varetager og igangsætter samarbejdsaktiviteter inden for sundhed, rehab og andre områder af interesse for de midtjyske virksomheder og institutioner. Kontoret igangsætter projekter som eksempelvis Midtnet (www.midtnet.com) og fungerer som facilitator, formidler og døråbner for virksomheder og institutioner, der ønsker aktiviteter i Kina.

Læs mere om regionens aktiviteter i Shanghai på www.centraldenmark.cn.