09-06-2012

Danske Regioner og regeringen har lørdag den 9. juni indgået en aftale for økonomien i 2013.

- Midt i en international økonomisk krise er det både forståeligt og forventeligt, at det endte med en meget stram aftale. Den stiller store krav til alle i sundhedsvæsenet om at løse opgaverne endnu mere effektivt inden for de økonomiske rammer.

Det siger fungerende regionsrådsformand i Region Midtjylland Bente Nielsen (SF) i en kommentar til den aftale, som lørdag 9. juni blev indgået mellem regeringen og regionerne om regionernes økonomi i 2013.

- Aftalen er desværre sidetung. Den taler nok om tillid og styrket samarbejde, men i virkelighedens verden er aftalen fuld af kontrolforanstaltninger. Der lægges op til minutiøs kontrol af regionernes økonomistyring, så jeg kunne frygte, at mens vi knokler for løbende at begrænse Region Midtjyllands administrative udgifter, så får økonomikontorerne på Slotsholmen vokseværk – og så er vi jo samlet set lige langt, siger Bente Nielsen.

Hun glæder sig dog over, at aftalen giver plads til, at de tre store sygehusbyggerier i hhv. Aarhus, Gødstrup og Viborg, der er delvist finansieret via midler fra kvalitetsfonden, fortsætter som planlagt.

- Samtidig ser det ud til, at vi trods et presset anlægsbudget kan gennemføre øvrige planlagte anlægsprojekter stort set som planlagt.

Bente Nielsen glæder sig også over, at aftalen har som mål at sidestille psykisk sygdom med fysisk sygdom.

- Psykiatrien har i den grad været underprioriteret. De psykisk syge vil ikke opleve store ændringer med ét slag, men der er fokus på området, og det er min tro, at vi bevæger os i den rigtige retning, siger Bente Nielsen.

Hun fremhæver derudover, at aftalen sætter fokus på kvalitet med nogle meget konkrete mål.

- Vi har aftalt at reducere dødeligheden på sygehuse med 10 procent over tre år og reducere antallet af skader på patienter med 20 pct. over tre år. Det er forbedringer, som vil kunne mærkes for borgerne. Nu mangler vi så lige at få tilpasset de økonomiske afregningsformer, så sygehusene ikke bliver straffet for at forbedre kvaliteten. I øjeblikket bliver vi aflønnet efter devisen: Jo flere behandlinger, jo flere penge. Men det bør ikke være økonomisk rentabelt, at patienterne får liggesår, som så skal behandles. Derfor er det godt, at der i aftalen også er enighed om at arbejde på at skabe nogle afregningsformer, som giver mere mening.

På området for praktiserende læger er det aftalt at skærpe styringen af udgifter og sikre, at også den del af sundhedsvæsenet forbedrer produktiviteten:

- I bestræbelserne for mere sundhed for pengene er det kun fair at se hele vejen rundt og altså også på, hvordan vi sikrer bedre styring på praksisområdet. I Region Midtjylland har vi et godt samarbejde med de praktiserende læger om fx at udskrive den billigste type relevant medicin. Så jeg er fuld af fortrøstning til, at vi kan nå gode resultater i samarbejde med de praktiserende læger, siger Bente Nielsen.

Aftalen har hovedfokus på sundhedsområdet. På området for regional udvikling resulterede forhandlingerne i, at der i 2013 afsættes et beløb i samme omfang som i 2012.

- Om regional udvikling noterer jeg mig, at der er opbakning til at fortsætte de gode takter i samarbejdet mellem regeringen og regionernes vækstfora. Blandt andet skal de tværgående vækstteams komme med anbefalinger, der kan styrke væksten på områder, hvor vi i Danmark har særlige styrker, siger Bente Nielsen.


Læs aftalen om regionernes økonomi og pressemeddelelse fra Danske Regioner på www.regioner.dk