14-06-2012

It-udviklingen har allerede vist store muligheder for telemedicin. Men det kan gøres endnu bedre, hvis de involverede interessenter får et tættere samarbejde. Det er ideen bag Telemedicinsk Innovationsdag, der afholdes i Silkeborg tirsdag den 19. juni.


Telemedicinsk Innovationsdag er blevet til gennem et samarbejde mellem Silkeborg Kommune, Region Midtjylland og EnergiMidt. Den afholdes den 19. juni hos EnergiMidt i Silkeborg.

Dagen er målrettet beslutningstagere fra regioner, kommuner, almen praksis og erhvervsliv.
I fællesskab skal deltagerne diskutere muligheder for samarbejde, økonomi og løsninger, der kan drive udviklingen af telemedicin frem. Vinduet for et godt samarbejde er åbent nu, og ved at gøre brug af hinandens ressourcer, kan der skabes nye og spænende resultater.

Samarbejde og partnerskab er nøgleordene for en dag, der byder på spændende oplæg om Region Midtjyllands telemedicinske strategi og kommunernes rolle i de regionale strategier. Deltagerne introduceres til en række projekter, der præsenterer erfaringer med telemedicin – blandt andre om telemedicinsk sårbehandling på Regionshospitalet i Silkeborg, hvor man samarbejder tæt med Silkeborg kommune.

– Silkeborg Kommune er i fuld gang med at tage de telemedicinske løsninger i brug. Vores mål er at forstyrre borgerne mindst muligt i det liv, de lever – på trods af sygdom og behov for pleje. Effektive løsninger kræver, at nye aktører finder sammen i nye samspil. Vi skal derfor finde ud af, hvad vi hver især kan byde på, og hvordan vi bruger hinanden endnu bedre. På Telemedicinsk Innovationsdag får vi et forum, hvor vi kan udveksle viden og erfaringer og udbrede kendskabet til hinandens rolle og funktion, så vi kan flytte os sammen, siger Jann Hansen, direktør i Silkeborg Kommune.

Som leverandør af fiberbredbånd ønsker EnergiMidt at fremme og præge udviklingen inden for telemedicin. Det gælder både i forhold til den digitale infrastruktur i form af fiberbredbånd til alle og ved at være med til at formulere, modne og implementere forretningsmodeller.

– EnergiMidt vil gerne bidrage til at løse barrierer og sikre, at fokus ændres fra begrænsende faktorer til læring og udvikling på alle de gode forhold, som allerede er skabt på området. Den kommende Innovationsdag med Silkeborg Kommune og Region Midtjylland er et vigtigt bidrag hertil, siger Morten Sønderskov, Forretningsansvarlig for Fiberbredbånd Erhverv, EnergiMidt.

– Vi har allerede i dag gang i mange spændende og brugbare telemedicinske projekter. Det springende punkt er at komme op i storskala og fra pilot til normal drift. Jeg glæder mig til, at vi kommer i forbindelse med partnere, der ser muligheder og løsninger i den retning, siger Jørn Lodahl, It-chef i Region Midtjylland.Invitation til pressen:
Journalister og fotografer er velkomne til at deltage i Telemedicinsk Innovationsdag
tirsdag den 19. juni kl. 9-13 hos EnergiMidt, Tietgensvej 2-4, Silkeborg.
Kontakt evt. Jacob Aksglæde Hokland på tlf. 8722 8885 eller 2979 5573.


Fakta om telemedicin
Telemedicin er en fællesbetegnelse for de kommunikationsløsninger i sundhedsvæsenet, der gør det muligt for borgere og sundhedspersonale at udveksle billeder, lyd, video og måleresultater over internettet. Patienter kan fx tale med sygeplejersker og læger på hospitalet fra deres egen computer hjemme i stuen, lungepatienter kan løbende måle deres lungefunktion og iltmætning i blodet og sende resultaterne til hospitalet via mobiltelefonen, eller hospitalet kan overvåge kronisk syge i deres eget hjem – fx hjertepatienter, der udstyres med en lille sender, som løbende aflæser hjerterytmen og sender informationerne ind til hospitalet. 


Få mere information om Telemedicinsk Innovationsdag hos:

  • Jann Hansen, direktør Silkeborg Kommune, tlf. 8970 1002 eller 2148 5543
  • Morten Sønderskov, Forretningsansvarlig for Fiberbredbånd Erhverv, EnergiMidt, tlf. 2027 3188
  • Jørn Lodahl, It-chef i Region Midtjylland, tlf. 7841 2600