04-06-2012


Badegæsterne føler sig mere trygge med et flydetov, der markerer badeområdet. Fotoet her er fra udlægningen af flydetovet ved Fjaltring i fjor. Det er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flydetov omkring et badeområde øger de badendes tryghed, viser erfaringen. I disse dage placeres et flydetov ud for stranden i Thorsminde og et ved høfde Q ved Fjaltring. Samtidig undersøges mulighederne for endnu et flydetov ved Hvide Sande.

To foreløbig vellykkede forsøg med flydetov på den jyske vestkyst fortsætter i den forestående badesæson. Det gælder i Thorsminde, som fik sit første flydetov i 2010, og høfde Q ved Fjaltring, der fulgte efter i 2011.

Forsøget i Thorsminde i 2010 viser, at badegæsterne føler sig mere trygge, når de ved, at de har et tov at gribe fat i, hvis de skulle blive trukket ud af strømmen.

Flydetovet er først og fremmest sat op for markere et badeområde, men hvis uheldet er ude, kan de badende holde fast i tovet, indtil hjælpen når frem. Alligevel understreger TrygFonden og Region Midtjylland, der har samarbejdet om forsøgene med flydetov, at de badende altid skal overholde de fem baderåd, som lyder således:

  1. Lær at svømme 
  2. Gå aldrig alene i vandet  
  3. Læs vinden og vandet 
  4. Lær stranden at kende 
  5. Slip ikke børnene af syne

I Hvide Sande bliver der i forbindelse med havneudvidelsen mod syd
foretaget en sikkerhedsvurdering for at afgøre, om det også der er relevant at opsætte et flydetov, oplyser borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern kommune.

”Vi vil bruge sæsonen 2012 til at undersøge forholdene ved Hvide Sande. Det gør vi sammen med Trygfondens Kystlivredning og Hvide Sande Havn Det er afgørende for os, at flydetovet ikke giver de badende en falsk sikkerhed, men rent faktisk kan forhindre livsfarlige situationer”, siger Iver Enevoldsen.

Han tilføjer, at kommunen også for at øge badesikkerheden har opsat skilte med numre på hver strand, lige som der udsendt information til alle sommerhusejerne, som opfordres til at hænge baderådene op i sommerhusene. De kan desuden få mere at vide hos deres lokale turistinformation eller hos TrygFonden.

Interaktiv formidling
For at optimere informationerne om badesikkerhed, badevandskvalitet med videre er der opsat en interaktiv informationsstander i Thorsminde. Den står ved p-pladsen ved nedgangen til stranden.

Standeren er et led i Holstebro Kommunes ønske om at samle erfaringer med ny informationsteknologi, herunder muligheden for at inddrage lokale borgere og de besøgende på stranden. Dette sker i samarbejde med blandt andre organisationen bag Blå Flag-mærkningen FEE (Foundation for Environmental Education).


Flere oplysninger