06-07-2012

Efter telefirmaet Skylines konkurs har tusindvis af borgere og virksomheder måttet sige ja til en langsom og ikke særlig anvendelig internetforbindelse. For dårligt, mener regionsrådsformand Bent Hansen, der i et brev til erhvervsminister Ole Sohn beder staten sørge for, at borgere og virksomheder igen bliver koblet på det moderne Danmark.

Forleden var det helt slut. Stikket blev trukket til de bredbåndsforbindelser, der i de seneste tre år har været redningsplanken for tusindvis af danske borgere og virksomheder uden for de normale dækningsområder.
Efter telefirmaet Skylines konkurs har konkurrenterne stået i kø for at overtage Skylines kunder, men ofte kun med et tilbud om bredbånd med hastigheder på 2 Mbit eller mindre.

Digital kommunikation
”Her i 2012, hvor behovet for hurtige netforbindelser hele tiden vokser, og hvor både borgere og virksomheder i stadig større omfang skal kommunikere digitalt med det offentlige, tillader vi, at så mange mennesker bliver koblet af fællesskabet. Det duer jo ikke”, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen.
”Jeg har i pressen set eksempler på, at folk har måttet lukke eller flytte deres virksomheder for at få en brugbar forbindelse til omverdenen. Det er ikke rimeligt – og hvad med landmændene, der jo ikke engang har mulighed for at flytte sig”, spørger Bent Hansen.
Ifølge Videncentret for Landbrug behøver et landbrug minimum 4-5 Mbit for at klare de digitale krav, som eksempelvis Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri stiller til erhvervet.

På linje med el og vand
I et brev til erhvervs- og vækstminister Ole Sohn kræver Bent Hansen således, at Folketinget påtager sig et nationalt ansvar for en brugbar bredbåndsdækning i hele Danmark.
”Det er på tide, at vi begynder at opfatte adgangen til et digitalt netværk på linje med adgangen til strøm og vand til alle husstande. Netforbindelse er simpelthen nødvendigt, hvis vi også fremover skal have folk til at bosætte sig og drive virksomhed uden for de store byer”, siger han.

Se brevet til erhvervs- og vækstminister Ole Sohn




Flere oplysninger:

Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk


Anna Lise Vesterby, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1713
annalise.vesterby@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne