25-09-2012Region Midtjylland har holdt kunstkongres, hvor kunstnere og kunstformidlere fra hele landet deltog og diskuterede, hvordan rammerne skal være for at få et interessant kunstmiljø.

De omkring 40 deltagere udviste et stort engagement og gav udtryk for, at kunstkongressen var et godt forum for dannelse af netværk og udvikling af nye ideer.
Forud for billedkunstkongressen, der blev holdt i Bjerringbro i den forløbne weekend, havde en tænketank nedsat af Region Midtjylland udpeget de tre temaer, som deltagerne skulle forholde sig til, nemlig Periferi/Center, Kunstens Rum samt Publikum. På et evalueringsmøde 9. oktober vil tænketanken samle op på kongressen.

Det er første gang, at Region Midtjylland inviterer til billedkunstkongres, men regionen har tidligere været vært for lignende arrangementer inden for museumsområdet, teaterområdet og børnekulturområdet. Her har det givet spændende resultater at lade inviterede aktører fordybe sig i faglige, kunstneriske og formidlingsmæssige udfordringer. Også her har netværksdannelser og internationalt udsyn været væsentlige omdrejningspunkter, og deltagerne har inspireret hinanden til adskillige nye kulturprojekter, der nu er søsat med støtte fra de regionale kulturudviklingsmidler.

Se mere på Facebook-siden ”Ind med kunsten”
Og læs kommentarer fra deltagerne

Yderligere oplysninger

Inger Hørup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1712
inger.hoerup@ru.rm.dk