30-08-2012

Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S, der blev stiftet torsdag, skal sikre, at de første letbanetog kommer til at køre i Aarhus i 2016.

Med hver sin underskrift på stiftelsesdokumenterne sikrer transportminister Henrik Dam Kristensen (A), borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (A), formand for Region Midtjylland, Bent Hansen (A), og rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), at anlægget af Danmarks første letbane kan gå i gang.
Torsdag blev selskabet formelt stiftet, hvorefter bestyrelsen for Aarhus Letbane kunne træde sammen og tage hul på arbejdet med at etablere letbanen.
Aarhus Letbane forbinder de to regionale baner, Odderbanen og Grenaabanen, med 12 kilometer nyt letbanespor igennem Aarhus, og vil dermed bidrage til at skabe endnu bedre sammenhæng i den kollektive trafik i Aarhus-området.

Østjysk drøm
Transportminister Henrik Dam Kristensen (A) udtaler
”Letbaner er en ny og interessant form for kollektiv transport, som vinder frem i større byer i hele Europa. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi med stiftelsen af Aarhus Letbane I/S får realiseret den østjyske drøm om en letbane”.
Også Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (A), glæder sig over at formalia er på plads, og at arbejdet kan komme i gang.
”Det er historisk, at der nu indføres letbaner i Danmark – mere end 40 år efter, at den sidste sporvogn kørte i Aarhus. Letbanen er en helt anden skala og er med til at sikre, at de mange nye byudviklingsprojekter bliver forbundet, så Aarhus stadig hænger sammen som én stor by”.
En ny bydel på havnen i centrum af Aarhus er blandt de nye områder, men også i den nordlige del af Aarhus er der travlhed. I Lisbjerg forventes en ny by med tilstødende erhvervsområde at blive bygget, og i Skejby samler Region Midtjylland alle hospitalsfunktionerne i Det Nye Universitetshospital.

Løft til kollektiv trafik
Regionsrådsformand, Bent Hansen (A), udtaler:
”Det Nye Universitetshospital bliver på størrelse med en dansk provinsby som Ribe eller Skagen, så det siger sig selv, at rigtig mange patienter, pårørende og medarbejdere skal kunne komme dertil så nemt som muligt. Letbanen er et godt bud på en transportform, som er nem og bekvem at benytte, og som giver den kollektive trafik i regionen et tiltrængt løft.”
Forberedelserne til at anlægge Aarhus Letbane er allerede i gang blandt andet på Randersvej, hvor Aarhus Kommune har etableret busbaner. Herudover har Aarhus Kommune netop lukket to af fire vejbaner på Kystvejstrækningen – blandt andet for at skabe plads til letbanen.
Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), siger:
”Her og nu byder anlægsarbejderne på store forandringer for trafikken både på Randersvej og på Kystvejstrækningen. Men når letbanen er i drift, vil det blive nemt at komme ind til centrum for at handle, arbejde og deltage i by- og kulturlivet på alle tider af døgnet”.


Yderligere information:
Bent Hansen
Regionsrådsformand, Region Midtjylland
40 31 37 07

Jesper Damm Olsen
Pressechef i Transportministeriet
40 85 93 88

Jacob Bundsgaard
Borgmester, Aarhus Kommune
89 40 21 00

Bünyamin Simsek
rådmand i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 21 94 72 57Fakta om Aarhus Letbane I/S

  • Aarhus Letbane finansieres af tre interessenter: Staten (47 procent), Aarhus Kommune (47,2 procent) og Region Midtjylland (5,8 procent).
  • Bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S er udpeget af de tre interessenter og består af:
  • Erik Jespersen, direktør for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (formand)
  • Lars Hansson, direktør for Regional Udvikling, Region Midtjylland (næstformand)
  • Anne-Grethe Foss, viceadministrerende direktør i Metroselskabet I/S
  • Erik Elsborg, civilingeniør
  • Jens Erik Sørensen, direktør, Midttrafik
  • Christian Merrild, selvstændig (suppleant)
  • Henrik Brask Pedersen, Afdelingsleder i Regional Udvikling, Region Midtjyl-land (suppleant)