21-09-2012Kommunalpolitikere og embedsmænd med interesse for mobildækning og erhvervsudvikling er inviteret til dialogmøde med telebranchen og Erhvervsstyrelsen den 1. oktober i Videbæk. Mødet er et af resultaterne af Region Midtjyllands kamp for bedre mobildækning.

Dialogen om en fælles indsats for bedre mobildækning sættes for alvor i gang den 1. oktober, hvor alle kommuner i Region Midtjylland får mulighed for at mødes med telebranchen og Erhvervsstyrelsen.
Mødet – og lignende møder i de fire andre regioner – er et led i den aftale, som regionerne, KL, telebranchen og Erhvervs- og Vækstministeriet indgik i februar i år. I fempunktsaftalen forpligter parterne sig til at arbejde tættere sammen for i fællesskab at bekæmpe de sorte huller i den danske mobildækning.

Sorte huller kortlagt
Tidligere på året har alle danske kommuner fået tilsendt et spørgeskema vedrørende mobildækning. 72 af dem har svaret, og heraf oplyser 66, at de kender til problemer med mobilhuller, og de har hver udpeget områder med ingen eller ringe mobildækning.
Disse svar er sendt til Teleindustrien, som vil analysere dem og give kommunerne en skriftlig tilbagemelding om deres sorte huller. Kommunerne har dog ikke pligt til at registrere mobilhullerne, så svarene er ikke udtryk for, at der kun findes mobilhuller i 66 af landets kommuner.
På dialogmødet, der holdes mandag, den 1. oktober i Laugesens Have i Videbæk, kan kommunale politikere og embedsmænd få lejlighed til at drøfte deres særlige problemstillinger med repræsentanter for teleselskaberne 3, TDC, Telenor og Telia.
Fra Telekommunikationsindustrien deltager direktør Jakob Willer.

De inviterede fra kommunerne er formænd og næstformænd for tekniske udvalg og andre politisk valgte med ansvar og interesse for mobildækning og erhvervsudvikling samt tekniske chefer, it-chefer, planchefer, byggesagschefer, chefer for kommunale ejendomme samt erhvervschefer.
Fra Region Midtjylland deltager regionsrådsformand Bent Hansen, medlemmer af regionsrådets udvalg for regional udvikling samt embedsmænd med ansvar for sundhed og regional udvikling.
Også Erhvervs- og Vækstministeriet vil være repræsenteret ved chefkonsulent Peter Madsen fra Erhvervsstyrelsen.

De øvrige møder finder sted i Esbjerg den 9. oktober (Region Syddanmark), i Frederiksværk den 25. oktober (Region Hovedstaden), i Vordingborg den 12. november (Region Sjælland) og i Frederikshavn den 21. november (Region Nordjylland).


Læs fempunktaftalen om forbedret mobildækning
Se program for dialogmøderne på KLs hjemmeside
Læs om kommunernes og Region Midtjyllands arbejde for bedre mobildækningFlere oplysninger

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
erik.sejersen@ru.rm.dk

Anna Lise Vesterby, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1713
annnalise.vesterby@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/