27-09-2012

Region Midtjylland inviterer til et dagsarrangement, der handler om at få styr på vandet og bruge det kreativt. Det foregår 25. oktober i Silkeborg.

Velkommen til en inspirerende dag med afsæt i et nyudviklet skybrudskort, som Region Midtjylland stiller frit til rådighed.
Klimaet forandrer sig og vi får større vandmængder. Det giver nye muligheder for udvikling af bymiljøer og landskaber.
Få styr på vandet, og brug det kreativt.

Se programmet og tilmeld dig senest den 12. oktober 2012.

Temadagen er især relevant for forsyningsselskaber og planlæggere.

Yderligere information:
www.rup2012.rm.dk
dorthe.selmer@ru.rm.dk