03-09-2012Med støtte fra Region Midtjylland har Danmark søgt om at få to molerklinter ved Limfjorden optaget på UNESCOs liste over verdensarv.

Molerklinterne Hanklit på Mors og Knudeklint på Fur er så bemærkelsesværdige, at de bør optages på UNESCOs liste over verdens vigtigste historiske monumenter og natur-seværdigheder.

Det mener Morsø og Skive Kommuner, Morslands Historiske Museum og Museum Salling/Fur, der er gået sammen om at indsende en ansøgning til Kulturarvsstyrelsen.

I forbindelse med ansøgningen til UNESCO indgår Region Midtjylland i en projektgruppe, der bidrager med geologisk viden og samtidig inddrager det turisme- og erhvervsmæssige aspekt. Region Midtjylland har desuden ydet et økonomisk bidrag på 50.000 kr. til ansøgningsarbejdet.

Udpeges i 2014
Ansøgningen til Kulturarvsstyrelsen har været undervejs siden 2008, og forarbejdet er blandt andet gået ud på at dokumentere molerklinternes universelle betydning og planlægning af forvaltningen af deres værdier. Her har der været fokus på seværdighed, historisk forløb, videnskabelige værdier, universel enestående værdi samt tilgængelighed og bevaring.

I løbet af efteråret skal ansøgningsmaterialet yderligere tilrettes hos Kulturarvsstyrelsen, inden det omkring årsskiftet 2012/13 sendes til UNESCOs kontor i Paris. Et år senere vil kandidaterne blive forelagt UNESCOs råd, som vil foretage den endelige udpegning midt i 2014.

Fossiler sladrer
Molerklinterne ved Limfjorden har international geologisk interesse og er enestående steder at opleve og udforske Jordens dramatiske historie.

Moleret, der sine steder ligger i et 60 meter tykt lag, er dannet over en periode på cirka 3 millioner år af blandt andet aske fra vulkanudbrud for godt 50 millioner år siden. Aflejringerne dækker over et lokalt klima, der først var tropisk og senere subtropisk. Dette tolkes ud fra fossilfundene i moleret. Af særlig international interesse er de mange fossiler af insekter, fisk, fugle samt få, men velbevarede skildpadder. Der er således fundet over 30 forskellige slags fugle.

Derudover rummer verdens største og bedst bevarede forstenede Ikait-krystaller, også kaldet Glendonit. Den største krystal er næsten en meter langt og blev fundet på Mors.


Billedtekst
Molerklinterne Knudeklint på Fur og Hanklit på Mors er unikke steder – på fotoet ses molerlagene på Hanklit og et fossil af en millioner år gammel havskildpadde, der døde som unge. Billederne er til fri brug og kan downloades ved at klikke på de relevante link i billedteksten. 


Flere oplysninger

Sven-Henrik Brandstrup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling,
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1706
sven-henrik.brandstrup@ru.rm.dk

Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1893
Mobil: 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer.