26-09-2012I tusindvis af østjyske pendlere får et mangeårigt ønske opfyldt, når togene fra Grenaa og Odder begynder at køre igennem uden skift i Aarhus H. Samdriften starter 9. december.

Flere tog, nye tog, kortere rejsetid, mere komfort og ingen omstigninger.
Passagererne vil opleve mange fordele, når der fra 9. december bliver samdrift mellem den nuværende Odderbane og Grenaabanen. Aftalen om samdrift faldt endeligt på plads onsdag, da Regionsrådet for Region Midtjylland godkendte en merudgift til det udvidede samarbejde mellem DSB og Midtjyske Jernbaner, hvis ejer er det regionale trafikselskab Midttrafik.
Selv om de færreste har brug for at køre med på hele den knap 90 kilometer lange strækning, bliver samdriften en lettelse for mange tusinde passagerer, der dagligt må stige om i Aarhus for at komme videre. I 2011 transporterede Odderbanen cirka en million rejsende, mens Grenaabanen havde 1,2 million.

Flere passagerer
”Aftalen om samdrift giver den kollektive trafik omkring Aarhus et løft. Og så er den en forsmag på det, der bliver Danmarks første letbanesystem”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
De 40-45 år gamle Y-tog på Odderbanen vil blive taget af skinnerne og erstattet af Desirotogene.
Næstformand for bestyrelsen i Midttrafik og regionsrådsmedlem Bjarne Schmidt Nielsen er især glad for at kunne tilbyde passagererne øget komfort i form af de nye Desiro-tog på hele strækningen og flere afgange i weekenderne og på hverdagsaftener.
”Det er en markant serviceforbedring, og vi forventer at se en hurtig effekt i form af flere passagerer på togene. Baseret på erfaringer fra andre steder i landet vil en stigning på 10 procent ikke være urealistisk”, siger Bjarne Schmidt Nielsen.
Hos DSB siger kommerciel direktør Gert Frost:
”Vi glæder os til at kunne betjene en større del af Aarhus med moderne tog, og til at det bliver muligt at køre gennem Aarhus uden at skulle skifte. Vi lægger vægt på at få en solid start og en god kvalitet, så flere kunder vil bruge toget på såvel Grenaa- som Odderbanen”, siger Gert Frost.
Det tekniske omkring samdriften af de to togbaner, fx sporsammenkoblingen, er for længst ordnet, så tilbage står kun, at togene begynder at ”køre igennem” den 9. december.


Flere oplysninger

  Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk 
  Gert Frost
Kommerciel direktør,
DSB
Telefon: 2468 0000
  Bjarne Schmidt Nielsen, medlem af
Regionsrådet i Region Midtjylland,
næstformand for bestyrelsen i Midttrafik
og bestyrelsesformand for Midtjyske Jernbaner
Telefon: 4025 6345
bsn@rr.rm.dk
  Henrik Brask Pedersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1800 / 5151 7273
henrik.brask@ru.rm.dk
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Billedtekst:
De nye Desiro-tog (th) vil fra 9. december køre hel fra Grenaa til Odder. De er betydelig mere komfortable end de 40-45 år gamle Y-tog, der også ses på billedet. Y-togenes fremtid er endnu uvis, oplyser DSB – måske skal de skrottes, måske skal de køre på skinner i Peru.
Foto: Jens Hasse/Chili Foto. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen, hvis fotografen krediteres. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.FAKTA
Der er årligt ca. 1 mio. rejsende med Odderbanen og 1,2 mio. med Grenaabanen.
Køretiden Grenaa-Odder er i dag 2 timer og vil fremover blive ni minutter kortere og uden togskift.

DSB kører i dag tog på Grenaabanen, mens Midtjyske Jernbaner (Midttrafik) kører på Odderbanen. Med samdriftaftalen overtager DSB kørslen på hele strækningen Odder-Grenaa og overtager de medarbejdere, som hidtil har været ansat hos Midtjyske Jernbaner.
Region Midtjylland afholder udgiften til Midtjyske Jernbaner. I 2011 kostede det ca. 20 mio. kroner at drive Odderbanen. Heraf blev 12. mio. kroner dækket af billetindtægter og resten betalt af Region Midtjylland.