14-09-2012Flere end hver tredje elev på de midtjyske erhvervsuddannelser står uden praktikaftale. Det er en af de store udfordringer, som Region Midtjyllands analyse af ungdomsuddannelserne kortlægger.

95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Sådan lyder regeringens målsætning, men hvordan går det egentlig?
Det og andre spørgsmål i samme boldgade har Region Midtjylland forsøgt at besvare med ”Nulpunktsanalyse 2012 – ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland”.
Analysen fortæller eksempelvis, at 77 procent af de unge 25-34-årige gennemfører mindst en ungdoms-uddannelse, og at 36 procent af eleverne på erhvervsskolerne i regionen står uden nogen form for praktikaftaler.
På landsplan er det mindst 11.000 unge på erhvervsskolerne, der mangler praktikplads, fortæller Arbejderbevægelsens Erhvervsråds opgørelse fra juli 2012.

Godt værktøj
”Analysen sætter tal på og samler de tendenser, som vi hidtil kun har kendt i brudstykker. Den er dermed et rigtig godt redskab, når vi skal prioritere vores indsats på ungdomsuddannelserne”, siger Gert Schou, der er formand for regionsrådet rådgivende udvalg for regional udvikling.
På baggrund af resultaterne vil region Midtjylland nu sætte fokus på erhvervsuddannelserne, herunder vil et ønske fra flere kommuner om at få praktikpladssituationen kortlagt helt ned på institutionsniveau blive opfyldt.

Sammensat problematik
Situationen omkring de manglende praktikpladser er nemlig ikke helt enkel. I disse år efterspørger erhvervslivet flere og bedre elever fra erhvervsuddannelserne. DI peger på, at fire ud af ti virksomheder har haft problemer med at få besat ledige praktikpladser inden for de seneste år, og de faglige krav til eleverne stiger.
På samme tid er et stort antal elever frafaldstruede, fordi de savner faglige udfordringer. Så der er altså også behov for, at der sker et bedre match mellem de unges forudsætninger og valg af uddannelse end i dag.

120 uddannelsesprojekter
Regionsrådet i Region Midtjylland har været med til at sætte mange initiativer i gang for at bakke op om regeringens uddannelsesmålsætning om de 95 procent, der skal have en ungdomsuddannelse – herunder bevilget i alt kroner 122 mio. kroner til 120 projekter gennem Region Midtjyllands uddannelsespulje.


Læs hele uddannelsesanalysen
som pdf eller bladremagasin


Billedtekst: Med den nye analyse i hånden vil Region Midtjylland nu sætte fokus på erhvervsuddannelserne og blandt andet imødekomme et ønske fra flere kommuner om at få praktikpladssituationen kortlagt helt ned på institutionsniveau.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning på www.ru.rm.dkFlere oplysninger

Gert Schou, formand for
regionsrådets rådgivende
udvalg for regional udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk

Maria Skov Pedersen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1105
maria.pedersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.


FAKTA
Der findes i Region Midtjylland 59 udbydere af gymnasiale uddannelser, 25 erhvervsskoler samt seks social- og sundhedsskoler.

I Region Midtjylland påbegynder ca. 97% en ungdomsuddannelse. Stadig flere vælger en gymnasial uddannelse, mens færre vælger en erhvervsuddannelse. 87% af dem, der påbegynder en gymnasial ungdomsuddannelse, gennemfører, mens 76% gennemfører et grundforløb, og 81% gennemfører et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Det betyder, at 4 procentpoint flere i Region Midtjylland gennemfører et grundforløb end på landsplan. I alt viser profilmodellen, at knap 87% gennemfører en ungdomsuddannelse i Region Midtjylland. Men derfor er der stadig et stykke op til de 95%, der skal have en ungdomsuddannelse.