06-09-2012140 politikere, vækstforummedlemmer og erhvervsfremmeaktører drøftede onsdag den 5. september regionale vækststrategier på en OECD-konference i Billund. Region Midtjylland var sammen med Region Syddanmark værter for konferencen, der tog udgangspunkt i en OECD-analyse af de to regioner.

Bill Tompson og Karen Maguire fra OECD’s Regional Development Policy Division præsenterede dels OECDs generelle bedømmelse af regioners betydning - også for nationale vækstmål - dels de konkrete resultater og anbefalinger fra analysen af Region Midtjylland og Syddanmark.
Derudover tog viceadministrerende direktør Kim Graugaard fra DI særligt fat på den produktivitetsudfordring, som OECD peger på for de to regioner - og for hele Danmark.

Dagen blev rundet af med en paneldebat mellem medlemmer fra de to regionale vækstfora samt en repræsentant fra Dansk Erhverv om, hvordan OECDs anbefalinger kan omsættes til handling.

Dagens præsentationer kan ses her:

Bill Tompson: Promoting Growth in all Regions – Meeting national growth goals.

Karen Maguire: Findings of the OECD Review of Regional Innovation – Central and Southern Denmark

Kim Graugaard: Den danske produktivitetsudfordring


OECDs analyserapport kan rekvireres her: regional-udvikling@ru.rm.dk


Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.