24-10-2012

- Region Midtjylland tager ansvar i en svær situation. Vi ønsker at føre en aktiv erhvervspolitik og er derfor gået med i aftalen om de akutjob, som regionerne vil finde til arbejdsløse, der risikerer at miste retten til dagpenge.

Det siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen. Han peger på, at aftalen om akutjob for eksempel vil hjælpe personer, der gjorde deres uddannelse færdig for to år siden, men endnu ikke har fået job.

- Vi skal for alt i verden prøve at undgå at miste hele årgange. Både af hensyn til det enkelte menneske, men også fordi vi som samfund får brug for deres kvalifikationer, når konjunkturerne igen vender, siger regionsrådsformanden.

Region Midtjylland har ca. 26.000 ansatte og en tilsvarende stor personaleudskiftning. Derfor anser Bent Hansen det som en realistisk mulighed at skaffe de ca. 150 - 175 job, som er Region Midtjyllands andel.

Fakta om akutjob
Modellen er i korte træk, at ledige stillinger i den kommende tid (15. november 2012 til 1. juli 2013) så vidt muligt slås op med fortrinsret for den pågældende målgruppe, så gruppen sikres lettest mulig adgang til beskæftigelse.
Der er tale om ordinære stillinger uden løntilskud (varige eller midlertidige), men med en særlig statsfinansieret præmieringsordning, hvor det lykkes at skabe et match (tilskud efter 6 måneders ansættelse 12.500,- kr. og tilsvarende 12.500,- kr. for yderligere 6 måneders ansættelse). Det vil være den enkelte arbejdsgiver, der suverænt vurderer, om de nødvendige kvalifikationer er til stede i ansøgerkredsen. Hvis stillingen ikke kan besættes inden for målgruppen, kan den besættes til anden side. Flere oplysninger
• Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk 

• 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.• Region Midtjyllands pressevagt svarer alle hverdage fra kl. 8 til kl. 17 på tlf. 7841 0666