04-10-2012Det er sæson for danske Limfjordsøsters, og det vil i år blive fejret over hele landet med mere end 30 arrangementer – heraf 13 i Limfjordsområdet. Region Midtjylland støtter Oyster Trophy Week.

Nogen kalder den Danmarks frækkeste råvare, andre spiser den bare med velbehag. Den danske østers får nu sin egen festival, og målet er at gøre endnu flere danskere opmærksomme på de tillukkede skaldyr, der høstes i stort tal, men eksporteres i næsten lige så stort tal.
Den landsdækkende festival Oyster Trophy week, der løber af stabelen i uge 42, og en stor del af de planlagte arrangementer holdes her i regionen.

Både ved Vadehavet og Limfjorden bliver der eksempelvis arrangeret østerssafarier, hvor deltagerne kan gå direkte ud i vandet og høste østers, høre om østersens betydning for os og vores forfædre (stenalderfolket spiste i bunkevis af østers) og ikke mindst spise østers, imens de får en naturoplevelse.

Bag Oyster Trophy Week står Food Organisation Of Denmark (FOOD), der er sat i verden for at promovere danske råvarer og gastronomi i ind- og udland,  Danmarks Fiskehandlere i samarbejde med Sydvestjyske smagsoplevelser, Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Se folder om festivalen

Yderligere oplysninger:
Sven-Henrik Brandstrup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling,
Region Midtjylland
FAKTA om østers:

 • Østers er en generel betegnelse for toskallede bløddyr, som lever i havet og i brakvandsområder. Limfjorden er hjemsted for den oprindelige europæiske østers (Ostrea Edulis).
 • I de senere år har de fleste østers, som spises i Danmark, været Bretagneøsters eller Stillehavsøsters (Crassostrea Gigas), som produceres i Frankrig og importeres derfra.
 • Mens Stillehavsøsters er muslingeformede og dybe, er Limfjordsøsters næsten runde og forholdsvis flade. Limfjordsøstersen er langt mere kødfuld og karakterfuld i smagen end sin mere salte franske fætter.
 • Den flade, europæiske østers fra Limfjorden er den eneste, der har EU-certifikat på at være fri for Bonamia-parasitten, som ellers hærger Europas østers.
 • Danmarks lidt lavere vandtemperatur sammenlignet med det sydlige Europa gør, at Limfjordsøsters vokser langsommere end andre europæiske østers og derfor opnår en mere fyldig smag.
 • Østers er fundet helt tilbage i køkkenmøddingerne fra jægerstenalderen 5200-4200 f. Kr. Østers udgjorde dengang en stor del af stenaldermenneskets føde, og lagde næringsmæssigt fundamentet for udviklingen af nutidsmenneskets fysik.
 • Østers er den eneste kendte madvare, som mennesket kan ernære sig ved og overleve uden at spise andet – det kræver 500-600 østers om dagen.
 • Østers har ry for at kunne få elskovslysten til at summe og sitre, og det siges om den italienske forfører Casanova, at han begyndte dagen med 50 østers serveret af en skøn kvinde.
 • Østers fra de kolde have i nord har altid været betragtet som en stor delikatesse. Omkring år 0 transporterede romerne østers over store afstande hjem fra de britiske kyster i beholdere med havvand eller indpakket i is og sne.
 • I dag findes i Limfjorden den største naturlige bestand af den oprindelige europæiske østers. I 600 år, fra omkring år 1200 til 1825, var Limfjorden lukket mod vest af Agger Tange. Saltindholdet i vandet var for lavt til at østers kunne leve. Men takket være en voldsom storm i 1825 kunne saltvandet igen løbe ind i Limfjorden, og østersbestanden boomede på ny.
 • I 1587 indførte Frederik II et totalt forbud mod at andre end kronen måtte fiske østers – østers blev et såkaldt ”kronregalie”.
 • Eneretten blev med folkestyrets indførelse svær at opretholde. Staten overtog retten til østersfiskeriet, og i 1853 blev det forpagtet ud til fiskerne i Limfjorden.