17-10-2012
En fast forbindelse over Kattegat vil give betydelig kortere rejsetid mellem Jylland og Sjælland, gøre det muligt at udskyde milliardinvesteringer i mo-torvejsnettet og give bedre plads på vejene – endda selv om trafikmængden stiger betydeligt.

Det viser en ny rapport, som Kattegatkomitéen har fået udarbejdet af konsulentfirma-et Rambøll. Rapporten er tænkt som en del af baggrundsmaterialet for de strategiske analyser af trafikken mellem landsdelene, som staten i øjeblikket arbejder på, og som skal være færdige i efteråret 2013.
Her er det meningen, at en fast Kattegatforbindelse skal undersøges grundigt med henblik på, at Folketinget kan træffe en principbeslutning om forbindelsen.
Eftersom det er tanken at lade brugerne betale for en fast Kattegatforbindelse, er mængden af trafik på den afgørende.


Se hele pressemeddelelsen fra Kattegatkomitéen

Se en kort udgave af ”Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen”

Se Kattegatforbindelsens hjemmesideYderligere oplysninger:
Hanne-Marie Sieg Sørensen
Kattegatkomiteens sekretariat
Telefon: 7841 1816
hanne-marie.soerensen@ru.rm.dk