08-10-2012
Region Midtjylland underskrev i går, mandag den 8. oktober, kontrakt med Systematic og underleverandørerne Cetrea og CapGemini om en samlet it-løsning til klinisk logistik på alle hospitaler i Region Midtjylland. Kontrakten har en samlet værdi på omkring 50 millioner kroner over de første fem år.

Efter en udbudsrunde har Region Midtjylland nu skrevet kontrakt med Systematic og underleverandørerne Cetrea og CapGemini, som med afsæt i produktet Columna Clinical Logistics skal levere og udvikle en sammenhængende logistikplatform for hele sundhedsområdet i den midtjyske region.

I dag anvendes løsningen allerede af enkelte afdelinger på fire hospitaler i Region Midtjylland, hvor der er gennemført undersøgelser med dokumenteret positiv effekt på øget effektivitet og kvalitet i behandlingen samt forbedret arbejdsmiljø for de ansatte. Med den nye aftale tager Region Midtjylland nu et banebrydende skridt ved at udbrede og konsolidere en samlet it-platform til klinisk logistik for samtlige hospitaler i regionen. Region Midtjylland forventer store gevinster, som vil komme både patienter og klinikere til gode.

- I flere år har vi sporadisk anvendt it-understøttelse af klinisk logistik på forskellige hospitaler. Med én samlet kontrakt vil vi nu udbrede og konsolidere, så vi får én fælles it-løsning til klinisk logistik på alle hospitalerne i Region Midtjylland, siger Ole Thomsen, sundhedsdirektør i Region Midtjylland og tilføjer: Jeg er glad for, at vi nu har fået denne kontrakt på baggrund af en konstruktiv udbudsproces, og jeg er sikker på, det bliver til fordel for både patienter og personale. Region Midtjylland investerer her i et værktøj, der gør det nemmere for klinikerne og for patienterne at få overblik, samtidig med det er økonomisk fordelagtigt for regionen at have én, samlet kontrakt.

Den tilbudte løsning understøtter Region Midtjyllands vision om at udnytte it til klinisk logistik og opnå en effektiv disponering af ansatte, faciliteter og hospitalsudstyr for herigennem at kunne yde en god service til patienterne og deres pårørende.

- Region Midtjylland og Systematic har haft et konstruktivt og udbytterigt samarbejde gennem mange år. Derfor glæder det os meget at indgå i et strategisk samarbejde med Region Midtjylland om at udvikle en sammenhængende og tværorganisatorisk logistikplatform dækkende hele regionen, så man kan følge patienten i realtid på tværs af regionen og alle hospitalets afdelinger, siger Anders Goul Nielsen, udviklingsdirektør i Systematic.

- Udbuddet fra Region Midtjylland er banebrydende og visionært. Klinisk logistik er et nyt paradigme inden for sundshed-it, som vinder frem ikke bare i Danmark men også i andre lande - eksempelvis i Skandinavien hvor flere hospitaler efterspørger tilsvarende løsninger, og i USA hvor bl.a. den internationalt anerkendte sundhedsorganisation Kaiser Permanente har vist stor interesse for det, vi laver. Derfor er klinisk logistik en strategisk satsning fra Systematics side, og vi markedsfører platformen både nationalt og internationalt, siger Henrik Jespersen, salgsdirektør i Systematic.

Løsningen giver hospitalspersonalet et realtidsopdateret, fuldt her-og-nu overblik over patientflow, ressourcer, behandlingsplaner og arbejdsopgaver for den enkelte afdeling, hele hospitalet eller andre hospitaler i Region Midtjylland. Personalet får alle de informationer, de skal bruge, dér hvor de er og fra de medier, de anvender, såsom interaktive storskærme, pc’er, smartphones og tablets. Løsningen er også gearet til at bære kommende teknologiskift, hvis tendensen for eksempel ændrer sig fra touch-skærme til gestikstyrede skærme.

It-løsningen til klinisk logistik er bygget til at understøtte patientens samlede forløb i sundhedsvæsenet, er tilpasset de forskellige behov i akut-, operations- og sengeafdelinger, og er samtidig forberedt til at binde væsentlige it-systemer sammen bl.a. CPR, Booking, RIS (radiologi) og LABKA II (laboratorium), så der skabes effektive arbejdsgange for klinikeren på tværs af systemer til gavn for patienten. Løsningen er desuden specificeret sådan, at den er åben for fremtidig kobling til de dele af sundhedssystemet, der ligger uden for hospitalsområdet.


Om udbuddet
Kravene i udbuddet fordelte sig med 30% på økonomi, 25% på strategisk samarbejde, 25% på funktionalitet, 15% på it-arkitektur og 5% på implementering. Øvrige tilbudsgivere var IBM og Logica.


Yderligere information


Billeder