23-10-2012I forbindelse med at en stor del af den regionale buskørsel nu skal i udbud, vil Region Midtjylland indhente tilbud på 25 procent biodiesel i tanken på 14 af busserne – også selv om det bliver lidt dyrere.

Der skal mere miljøvenligt brændstof i tankene på de regionale busser. Det mener Region Midtjylland, som giver mulighed for, at 14 af de regionale busser fra næste sommer kører med 25 procent biodiesel. Det bliver såkaldt 2. generations biodiesel, eksempelvis produceret af dansk slagteriaffald.
For at få et overblik over merudgiften har regionen sammen med Midttrafik og Agro Business Park udviklet et beregningsværktøj, og med det anslås de totale meromkostninger at ligge under to procent, oplyser udviklingskonsulent hos Region Midtjylland Peter Hermansen, der har været med til at udvikle beregningsværktøjet.
Initiativet er en udløber af et vellykket projekt i 2009 med at introducere biodiesel i 200 busser og på samtlige tankstationer i Aarhus-området og ved den lejlighed teste alle arbejdsgange omkring produktion, oplagring og distribution af biodieselen.

En begyndelse
Senere er det som følge af et EU-direktiv blevet lovpligtigt at iblande al dieselolie mindst syv procent biodiesel, men nu vil Region Midtjylland altså gå et skridt videre og forsøgsvis skrue op for den grønne hane.
”Nu har vi udviklet beregningsværktøjet, og nu skal det prøves af hos vognmændene t i forbindelse med, at vi sender mere end halvdelen af den regionale buskørsel i udbud”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
”Udbuddet med 25 procent biodiesel omfatter 14 af de 150 busser i det totale udbud, men det er en begyndelse. Det er vigtigt, at vi får fat i transportsektoren, som er en af de største CO2-udledere”, siger Bent Hansen og tilføjer, initiativet bidrager til at opfylde de klimamål, der er en del af regionens Agenda 21- handlingsplan.

Kørsel for 250 mio. kroner
Den regionale buskørsel opgøres i timer, og ved de kommende udbud er cirka 400.000 af de 750.000 kørselstimer i spil. Det er fortrinsvis kørslen i de tidligere Aarhus og Viborg amter, og udbuddet er skruet sammen i store og mindre pakker og henvender sig således til såvel de store som de mindre vognmænd. Der er tale om buskørsel til en samlet pris af knap 250 mio. kroner årligt over de kommende 6-8 år.
De nye kontrakter træder i kraft samtidig med sommerkøreplanerne i juni 2013.Billedtekst:
Transportsektoren er blandt de mest CO2-udledende, men Regions Midtjyllands forsøg skal være med til at bane vej for mere miljøvenlig buskørsel. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Peter Hermansen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1819
peter.hermansen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/