20-11-2012Fire vidt forskellige initiativer fik tirsdag ekstra opmærksomhed, da Region Midtjylland tirsdag uddelte den nystiftede TurismeVÆKSTpris. Prisen skal opmuntre de dygtigste i turisterhvervet og fokuserer i år på vækst, nye jobs, bæredygtige løsninger og kompetenceudvikling.

Hvordan kan turismeerhvervet i den midtjyske region udvikle sig og blive stadig mere konkurrencedygtigt i en globaliseret verden?
Det findes der øjensynlig ikke noget entydigt svar på, men derimod en hel række af svar.

Fire af dem blev præmieret tirsdag formiddag, da Region Midtjylland i samarbejde med Midtjysk Turisme afslørede modtagerne af den nye TurismeVÆKSTpris.

Det gjaldt et samarbejde mellem 99 danske kroer, hoteller, slotte og herregårde, en CO2-neutral udlejningsbåd, et internationalt indeks til at bedømme bæredygtigheden i mødeaktiviteter samt Nordeuropas største festival for sandskulpturer.

De fire prismodtagere var således: 

 • Small Danish Hotels ved direktør Jørgen Christensen 
 • Solbaaden ved Henry Thomsen 
 • Scandinavian Destination Sustainability Index ved direktør Peer H. Kristensen 
 • Sandskulpturfestival Søndervig ved Erik Frederiksen

Inspiration og anerkendelse
- Listen over indstillede kandidater afspejler, at der findes masser af aktiviteter og gode ideer i turismeerhvervet. Dem vil vi gerne gøre mere synlige, så de kan inspirere andre. Det er det ene mål med vores TurismeVÆKSTpris – det andet er at skabe større anerkendelse af turisme som et vigtigt erhverv, der kan blive endnu vigtigere. Allerede i dag tjener turismen flere penge til landet end eksempelvis beklædning, sagde regionsrådsformand Bent Hansen, der stod for prisoverrækkelsen.

Den foregik i forbindelse med en konference på Gl. Skovridergaard i Silkeborg. Her var en bred kreds af turismeaktører – og især repræsentanter for de 26 indstillede kandidater - mødt op for at se og høre vinderne blive afsløret.
Ingen havde fået besked på forhånd, så overraskelsen lyste ud af ansigterne på dem, som regionsrådsformand Bent Hansen kaldte op på scenen.

Hovedprisen
Hovedprisen og de medfølgende 75.000 kroner gik til samarbejdskonceptet Small Danish Hotels ved direktør Jørgen Christensen. Small Danish Hotels – der tidligere hed Danske Kroer & Hoteller – tæller nu 99 kroer, hoteller, slotte og herregårde.

De lægger vægt på den personlige betjening og det gode værtskab og markedsfører sammen det, som de kalder ”moments of happiness” – både herhjemme og i udlandet. Konceptet har foreløbig været en succes, medlemstallet er steget og deres omsætning tredoblet.

Temapriserne
De to temapriser er rettet mod henholdsvis bæredygtighed og kompetenceudvikling og ledsages hver af 25.000 kroner. Bæredygtigehedsprisen gik således til Solbaaden ved Henry Thomsen, der har sikret Ry-området en CO2-neutral og soldreven udlejningsbåd.

Kompetenceprisen gik til konceptet Scandinavian Destination Sustainability Index ved direktør Peer H. Christensen, Visit Aarhus. Det dækker over, at Region Midtjylland bliver verdens første klassificerede bæredygtige møderegion.
Mødeudbyderne og deres lokaliteter bliver således målt på 16 parametre, herunder deres respektive kommuners forhold til bæredygtighed samt de enkelte møde- og eventudbyderes bidrag til bæredygtigheden.

Tillægsprisen
Og så kunne juryen ikke dy sig for en ekstra anerkendelse af en aktør, der ”bare” har været dygtig til at skabe opmærksomhed og give meromsætning til hele sit lokalområde. En tillægspris, der ledsages af 10.000 kroner, gik således til Sandskulpturfestival Søndervig og dens ”far”, Erik Frederiksen.

Den årlige festival er Nordeuropas største af sin art og tiltrækker kunstnere fra hele verden samt langt over 100.000 besøgende.

 • Se liste over prismodtagere samt de øvrige kandidater med kontaktoplysninger og begrundelse for indstillingen.

(Klik på billederne for at hente dem i høj opløsning)Hovedprisvinderne fra Small Danish Hotels - fra venstre direktør Jørgen Christensen og formand Hilding Hvid.


Henry Thomsen, "far" til Solbaaden ApS.Fra VisitAarhus Peer H. Kristensen og Kristian Rødbro.


Erik Frederiksen, der fik anerkendelse for Sandskulpturfestivalen i Søndervig.

Flere oplysninger

 • Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland,
  tlf. 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
 • Erik Sejersen, afdelingsleder Regional Udvikling, Region Midtjylland,
  tlf. 7841 1700 / 2068 5588 / erik.sejersen@ru.rm.dk
 • Jens Hausted, direktør for Midtjysk Turisme,
  tlf. 8921 2281 / 2332 9009

Fakta om TurismeVÆKSTprisen

 • Prisen består af en hovedpris samt to temapriser.
 • Hovedprisen har en værdi på 75.000 kr. samt et kunstværk udført af en midtjysk kunstner. De to øvrige priser har en maksimal værdi på hver 25.000 kr. Temapriserne uddeles efter årligt fastsatte temaer.

I 2012 er det besluttet, at temaerne er:

 • Bæredygtige løsninger (miljømæssig bæredygtighed og klimaudfordringen) 
 • Kompetenceudvikling i turismen

Modtageren af hovedprisen vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Evne til at skabe værditilvækst og meromsætning 
 • Effekt på beskæftigelse 
 • Sammenhæng til internationale målgrupper og internationalisering

Kriterier og minimumskrav for modtagelse af de to temapriser er:

 • Bæredygtige løsninger (miljømæssig bæredygtighed og klimaudfordringen) 
 • Organisering og samarbejde på tværs af brancher og sektorer 
 • Graden af bæredygtighed i den gode forretningsidé 
 • Formidling og kommunikation med markedet
 • Kompetenceudvikling i turismen 
 • Det unikke kompetenceudviklingstiltag 
 • Strategisk og organisatorisk anvendelse af medarbejderkompetenceudvikling

Jury
Regionsrådet for Midtjylland udpeger prismodtagerne.

Hvem kan modtage prisen

 • Modtagerne af priserne skal være aktør i turismen i Midtjylland 
 • Enkeltpersoner 
 • Turismerelaterede projekter 
 • Turismevirksomheder, herunder destinationer og organisationer i Region Midtjylland
 • Læs mere på www.turismevækstprisen.dk